Hur unga vuxna går tillväga när de shoppar online : En kvalitativ studie om shopping online och hållbarhet

Detta är en Master-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att analysera hur unga vuxna går tillväga när de handlar kläder och skor online. Vi befinner oss i en tid då det sker ett skifte från att handla i fysiska butiker till onlinebutiker och med tanke på den negativa effekt som klädbranschen har på miljön är det viktigt att tänka hållbart när man handlar online. I den här studien försöker vi undersöka hur konsumenter väger in hållbarhet i sin praktik, men också vad som skulle påverka dem att göra mer hållbara val. Studien bygger på praktikteori och den digitala köpprocessen. Vi har använt personliga intervjuer för att samla in materialet som vi sedan använde för att analysera. Resultaten visar att det finns tre olika sätt att handla online, det spontana, det genomtänkta och det rutinmässiga. Vilken shoppingmetod som används påverkar även konsumenten och dess hållbarhetsbeslut. Enligt denna studie är det mest hållbara sättet att agera det genomtänkta sättet, medan det spontana och rutinmässiga sättet är det minst hållbara. Studien visar också att den digitala köpprocessen ser olika ut beroende på konsument och vilket sätt de använder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)