Sökning: "Moa Gustafsson"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Moa Gustafsson.

 1. 1. Är matematiken till för alla? : En litteraturstudie om könssegregerad matematikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Moa Gustafsson; Matilda Bergström; Hampus Thorman; [2019]
  Nyckelord :Genus; förväntningar; agerande; matematik; socio-matematiska normer; socialkonstruktionism;

  Sammanfattning : Den systematiska litteraturstudien som genomförts beskriver sambandet, utifrån ett genusperspektiv, mellan de tre variablerna lärares förväntningar, agerande och dess påverkan på eleverna inom matematikundervisningen. Studien belyser skillnaderna som finns mellan variablerna och elevernas kön. LÄS MER

 2. 2. Matematiken har inget kön! : En empirisk undersökning om lärares genusmedvetenhet i matematikundervisningen i årskurserna 1-3.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Moa Gustafsson; Matilda Bergström; Hampus Thorman; [2019]
  Nyckelord :Genus; genusmedvetenhet; matematik; agerande; sociomatematiska normer;

  Sammanfattning : Den empiriska studien som genomförts har haft som syfte att undersöka om det kan synliggöras några skillnader i lärares interaktioner med de olika könen inom matematikundervisningen. Studien har även syftat till att undersöka huruvida lärare tänker kring genus i förhållande till matematik. LÄS MER

 3. 3. En granskning av läroböcker i idrott och hälsa : En kvalitativ diskursanalys utifrån hur kön och sexualitet framställs i läroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Moa Gustafsson; Matilda Ilola; [2019]
  Nyckelord :Normer; idrott och hälsa; läroböcker; kön; heteronormativitet;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att undersöka hur genus och sexualitet konstrueras i läroböcker för ämnet idrott och hälsa. Studien svarar på följande frågeställningar: ”Vilka normer om kön och sexualitet förmedlas i läroböcker för ämnet idrott och hälsa?” och ”Hur förmedlas och uttrycks normer om kön och sexualitet i läroböcker för ämnet idrott och hälsa?”. LÄS MER

 4. 4. Industrial Internet of Things; How technology providers capture a competitive edge by analyzing the Business Model Environment

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Julia Franke; Moa Gustafsson; [2017-09-13]
  Nyckelord :Industrial Internet of Things; Manufacturing; Business Model Environment; External Forces; Business Model Canvas; Innovation; Transformation; Competitiveness;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 5. 5. Would You Care for a Warm Steak? - An evaluation of time-temperature indicators to ensure quality and enhance sustainability in Swedish meat supply chains

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Moa Gustafsson; Mikalea Sundström; [2017-06-29]
  Nyckelord :chain traceability; sustainability; time-temperature indicators; implementation; meat supply chain; intelligent packaging; food wastage;

  Sammanfattning : In recent years, scandals and disruptions in food supply chains have generated an increasedpressure on actors to ensure quality and traceability, as well as to improve sustainability. Theabsence of constant temperature control in the supply chain endangers consumer safety andcontributes to the sustainability issue of food wastage. LÄS MER