Sökning: "Moa Gustafsson"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Moa Gustafsson.

 1. 1. Kom hit, här finns allemansrätten, här är naturen gratis

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Märta Eurenius; Moa Gustafsson; [2019-08-05]
  Nyckelord :Nature-based tourism; sustainable tourism; sustainable development; The right of public access; Allemansrätten; Swedish tourism industry;

  Sammanfattning : The nature-based tourism is becoming an important part of the Swedish tourism, but due to the concept, “the right of public access”, the development and the conditions of the nature-based tourism is different in Sweden compared to other countries. This research area is in need to be more explored and therefore, the purpose of this study is to examine how the swedish tourism industry work for a sustainable nature-based tourism with a specific focus on the right of public access. LÄS MER

 2. 2. Värdering till verkligt värde – en ökad risk för earnings management? : En jämförelse mellan skogs- och fastighetsbranscherna och branscher som inte värderar till verkligt värde

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Moa Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Är matematiken till för alla? : En litteraturstudie om könssegregerad matematikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Moa Gustafsson; Matilda Bergström; Hampus Thorman; [2019]
  Nyckelord :Genus; förväntningar; agerande; matematik; socio-matematiska normer; socialkonstruktionism;

  Sammanfattning : Den systematiska litteraturstudien som genomförts beskriver sambandet, utifrån ett genusperspektiv, mellan de tre variablerna lärares förväntningar, agerande och dess påverkan på eleverna inom matematikundervisningen. Studien belyser skillnaderna som finns mellan variablerna och elevernas kön. LÄS MER

 4. 4. Matematiken har inget kön! : En empirisk undersökning om lärares genusmedvetenhet i matematikundervisningen i årskurserna 1-3.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Moa Gustafsson; Matilda Bergström; Hampus Thorman; [2019]
  Nyckelord :Genus; genusmedvetenhet; matematik; agerande; sociomatematiska normer;

  Sammanfattning : Den empiriska studien som genomförts har haft som syfte att undersöka om det kan synliggöras några skillnader i lärares interaktioner med de olika könen inom matematikundervisningen. Studien har även syftat till att undersöka huruvida lärare tänker kring genus i förhållande till matematik. LÄS MER

 5. 5. En granskning av läroböcker i idrott och hälsa : En kvalitativ diskursanalys utifrån hur kön och sexualitet framställs i läroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Moa Gustafsson; Matilda Ilola; [2019]
  Nyckelord :Normer; idrott och hälsa; läroböcker; kön; heteronormativitet;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att undersöka hur genus och sexualitet konstrueras i läroböcker för ämnet idrott och hälsa. Studien svarar på följande frågeställningar: ”Vilka normer om kön och sexualitet förmedlas i läroböcker för ämnet idrott och hälsa?” och ”Hur förmedlas och uttrycks normer om kön och sexualitet i läroböcker för ämnet idrott och hälsa?”. LÄS MER