Blockkedjor : Teknik för bevaring av dataintegritet i industriella nätverk

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

Sammanfattning: I en perfekt värld hanteras all data på ett säkert och verifierbart sätt för att förhindra att information förändras, stjäls eller blockeras. Dagens infrastruktur bygger på centraliserade system som är format till ett fåtal aktörer som statliga organisationer, myndigheter och institutioner. Denna lösning är inte anpassningsbar till den digitala utvecklingen vilket har lett till att mer information sparas och hanteras online. Blockkedjan har en stor potential att decentralisera hur vi lagrar och hanterar data genom effektivitet, transparens och säkerhet. Blockkedjetekniken har en mängd appliceringsområden som finans, medicin och logistik, men kan summeras som en teknik där algoritmerna utformas för att skapa en distribuerad ledger av informationen som sparas, vilket är en teknik för att få data replikerad, synkroniserad, delad och utspridd geografiskt över ett antal platser. Avsikten med blockkedjan är att tillämpas som ett register av tidigare transaktioner på ett sådant sätt att alla inblandade noder på nätverket tillhandahålls en kopia av kedjan, varmed samtliga deltagare kan verifiera med övriga på nätverket att kedjan inte har manipulerats. Detta öppnar upp för frågorna: Hur ser landskapet ut idag? Vilka tekniker är lämpligast för just industriella system? Vad är det som krävs för att komma igång med en blockkedjeteknik i industriella nätverk? Syftet med studien är att undersöka de viktigaste teknikerna inom ämnet och föra ett resonemang kring lämplighet av olika tekniker med hänsyn till de egenskaperna som är relevanta för industriella system. Även ett experiment utförs om hur man kan använda blockkedjetekniken utifrån ett enkelt scenario taget från industrin. Sammanfattningsvis ses blockkedjan som en innovation med potential att förändra hur man distribuerar information i industriella system på ett säkert sätt. Resultatet av denna studie är en kartläggning och en demonstration som kan lägga grunden för beslut kring hur blockkedjor skulle kunna användas i framtiden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)