The European Security And Defence Discourse And The Role Of Arms Companies : A Critical Discourse Analysis On European Security Policies Post-2016

Detta är en Master-uppsats från Stockholms universitet/Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer

Författare: Andrea Costantini; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)