Behandlingen av mahr i svensk internationell privaträtt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Juridiska institutionen

Författare: Cecilia Ashori-mehrandjani; [2016]

Nyckelord: Internationell privaträtt;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)