Säkerhetsmedvetenhet hos hemanvändare

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

Sammanfattning: IT utgör en stor del av majoriteten av folks vardagliga liv. Smartphones och surfplattor har om möjligt ytterligare ökat vår användning av tekniska enheter och prylar på en daglig basis. Arbetet tas med hem i en större grad med hjälp av laptops, VPN och molnmöjligheter. Mail kan tas emot i princip var och närsomhelst på dygnet. Men hur bra är säkerheten? På arbetsplatsen hanteras mycket av IT-säkerheten och ansvaret för den ofta av erfarna och dedikerade anställda, men hur ser det ut hemma där användaren själv har ansvaret för sin IT-säkerhet? I denna studie analyseras och identifieras risker och problem vid hantering av olika aktiviteter relaterade till IT-säkerhet i hemmet. Motivationsteorin TMT och en konceptuell modell av aktiviteter relaterade till IT-säkerhet användes för att ta fram frågorna till intervjuerna och för att analysera svaren. Information har samlats in genom intervjuer med personer i olika åldrar och med varierande erfarenhetsbakgrund. Risker har identifierats relaterat till brister i hemanvändares motivation att utföra aktiviteterna lösenordshantering och säkerhetskopiering samt bristande värderingar för aktiviteten utbildning. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)