Cultural Influence on the Success Factors of Business Models- A Multiple Case Study with Volvo Contruction Equipment

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

Författare: Tamara Kurzdorfer; Jose Lopes; [2013]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)