Det förstärkta rättsskyddet. En granskning av 17 kap 1-5 BrB

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

Författare: Boel Dahleman; [2012-02-15]

Nyckelord: Straffrätt;

Sammanfattning: Uppsatsen handlar om det förstärkta rättsskyddet i 17:1-5 BrB. Detta skydd gäller för de personer som utövar myndighet. I uppsatsen redogörs ingående för 17:1-4 BrB, det vill säga våld och hot mot tjänsteman, förgripelse mot tjänsteman och våldsamt motstånd. Det redogörs också korfattat för den upphävda bestämmelse om missfirmlese mot tjänsteman, ofredande 4:7 BrB och förolämpning 5:3 BrB, då detta behövs för att förstå problematiken kring det förstärkta rättsskyddet.I uppsatsen diskuteras vilka problem som finns med det förstärkta rättsskyddet och vad som borde ändras. Fungerar det förstärkta rättskyddet och behövs det?

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)