”Jag har ju liksom lovat att vara det jämt”. En analys av prästkallets sociala och emotionella konsekvenser för nyvigda präster

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)