Sökning: "Design for Deconstruction"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Design for Deconstruction.

 1. 1. Developing a grading tool for sustainable design of structural systems in buildings

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Andres Oswaldo Zabala Mejia; [2021]
  Nyckelord :Construction; Design for Deconstruction; Design for Adaptability; Material efficiency; Structural Design; Sustainability.;

  Sammanfattning : Construction is known for consuming large quantities of raw materials and high amounts of energy. In 2018, the construction industry was responsible for 6% of global energy consumption, 11% of global CO2 emissions, and approximately 36% of the total waste in the European Union. LÄS MER

 2. 2. Implementering av cirkulärt byggande i den svenska byggbranschen : Från projektering till avfallshantering

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Josefin Sahlin; Jessy Abou akl; [2021]
  Nyckelord :Cirkulär ekonomi; Cirkulärt byggande; Återvinning; Återbruk; Cirkulära materialflöden;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study was to examine the Swedish construction industry with regard to the fact that the Construction and Real Estate sector today accounts for one third of Sweden's waste and one fifth of greenhouse gas emissions. The aim was also to inform new ways of reducing these emissions through circular construction (CC) where the study focuses on examining the effects of circular construction, the meaning of CC and how to promote circular construction in the construction sector through different working methods. LÄS MER

 3. 3. Återbruk och återvinning av betongstommar hos byggnader : Utmaningar och möjligheter ur byggentreprenörers och materialtillverkares perspektiv

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Johanna Lagerlund; [2021]
  Nyckelord :Reuse; Recycling; Circular economy; Construction industry; Concrete frame; Concrete; Återbruk; Återanvändning; Återvinning; Betongstommar; Betong; Avfallshantering; Cirkulär ekonomi; Byggbranschen;

  Sammanfattning : Idag ligger ett stort fokus på återbruk och återvinning och hur samhället kan ersätta jungfruligt material med hållbara resurser. Eftersom samhället idag har stort fokus på reducering av koldioxidutsläpp är tillverkningen av cement inom byggindustrin en viktig faktor att prioritera eftersom den genererar stora koldioxidutsläpp. LÄS MER

 4. 4. Spaces of Storytelling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Ella Engström; [2021]
  Nyckelord :theatre;

  Sammanfattning : Spaces of Storytelling is a project aiming to create alternative theatre spaces, based on the relationship between storyteller and audience. By exploring story, deconstruction of the program, the meeting between set design and architecture, and the relation to landscape on a site in Stockholm, the goal has been to reimagine what a theatre could be. LÄS MER

 5. 5. Att göra någonting av ingenting [att göra ingenting av någonting]

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Steneby - Institutionen för Konsthantverk och Design

  Författare :Jennifer Caneva; [2020-07-08]
  Nyckelord :textil konst; text dialog; konstnärliga strategier; ; det ovissa; perception; tänkande-i-handling; konst inifrån och ut; work-in-process;

  Sammanfattning : Mitt konstnärliga utövande rör sig mig mellan olika uttryck upplevelsebaserad konst och kunskapssökande undersökningar. Dekonstruktion har drivit mitt arbete till en textbaserad dialog med intentionen att integrera textil som subjekt, skifta perspektiv och expandera mina erfarenheter av vad konstnärligt utövande kan vara. LÄS MER