Ekvationslösningens historia: från al-Khwarizmi till Abel

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Matematiska institutionen

Författare: Oskar Edsjö; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)