Fritid -till vilket pris? : En intervjustudie om hur unga vuxna med fysiskt funktionshinder upplever möjligheter till en meningsfull fritid

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för samhällsvetenskap

Författare: Susanne Uddegård; [2007]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)