Invandringspolitik  : Idéanalys om dansk och svensk invandringspolitik

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

Författare: Behar Tahiri; [2010]

Nyckelord: Danmark; Sverige; Invandringspolitik; Öppningar; Stängningar;

Sammanfattning: The purpose of this thesis is to analyze equalities/inequalities between the Danish and Swe-dish immigration policy based on Habermas theory about openings/closures and analyze the reasons to the differences between Danish and Swedish immigrant policy. Therefore this study has two question formulations, the first one was "Is there any equalities/inequalities between the Danish and Swedish immigration policy based on Habermas theory of openings and closings?" and the second was "Why are there equalities/inequalities between the Danish and Swedish immigration policy?" The results show that based on Habermas theory there are equalities between the Danish and Swedish immigration policy. On the question why, the re-sults show us that the factors who give the difference are work, people’s attitude to immi-grants and party politics. Keywords: Denmark, Sweden, Immigration policy, opening, closing.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)