Förvärvslåneförbudet : En analys av förvärvslåneförbudet i 21 kap. 5 § ABL, särskilt om förbudets tillämplighet vid efterfinansiering

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)