Influencer Marketing - Lönsam marknadsföring eller opålitligt försäljningsarbete? En kvalitativ studie om vad som påverkar följares och konsumenters trovärdighet gentemot influencers marknadsföring på sociala medier

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Hanna Halilovic; Elsa Månsson; Tomas Steifo; [2021-06-28]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)