Barnmorskans möte med våldtäktsoffer

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Författare: Sofia Clemes; Therese Karlsson; [2009-03-24]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: MagisteruppsatsBarnmorskeprogrammet 90hp/Reproduktiv och perinatal hälsaExamensarbete II, OM1660

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)