Är excentrisk träning den bästa behandlingen för akillestendinopati? : En systematisk litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

Sammanfattning: Bakgrund: Besvär från akillessenan är ett vanligt problem hos såväl motionärer som elitidrottare och kan leda till båda smärta och funktionsförlust. Excentrisk träning är en vanlig behandlingsmetod i klinik, trots att evidensen är begränsad och motstridig. Syfte: Att kartlägga vilken evidens som finns för excentrisk träning som behandling av akillestendinopati. Metod: Systematisk litteraturstudie. Sökningen genomfördes i databasen PubMed. Studierna granskades med PEDro-skalan och den sammanlagda evidensen graderades enligt GRADEstud. Resultat: Litteratursökningen resulterade i att 7 studier med totalt 448 deltagare inkluderades. Studierna fick medelhög-hög kvalitet enligt PEDro. Evidensen för excentrisk träning vid 8-16 veckor var måttligt hög (+++) och vid 52 veckor mycket låg (+). Excentrisk träning hade en lägre effekt än hälinlägg och akupunktur mätt med VISA-A vid 8-16 veckor. Effekten av excentrisk träning mätt med VISA-A hade en likvärdig effekt som passiv stretch och tung långsam styrketräning vid 8-16 veckor. Vid 52 veckor var effekten mätt med VISA-A densamma av excentrisk träning som proloterapiinjektioner och tung långsam styrketräning. Konklusion: Excentrisk träning kan ha en effekt vid achillestendinopati. Effekten är densamma som eller lägre sett till poäng på VISA-A än andra behandlingsmetoder och skulle kunna bero på naturlig läkning över tid eller deltagandet i en studie. Evidensen för excentrisk träning graderades vid 8-16 respektive 52 veckor till måttligt hög (+++) och mycket låg (+). Detta grundar sig på studier av medelgod till hög kvalitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)