BRETT RIMMAR PÅ SVETT : Brettanomyces sensoriska påverkan i vin och inverkan på konsumenters preferenser

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)