Sexdagarskriget : en postkolonial studie av offer- och förövarbilden i Svenska Dagbladet och Arbetet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Författare: Nise Bilge; [2023]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Krig i Mellanöstern. Ett välkänt studieobjekt i litteratur, forskning och massmedia runt om i världen. Den mest omdiskuterade konflikten i Mellanöstern må vara Israel-Palestina konflikten som handlar om en territoriell oenighet mellan judar och palestinier. Efter andra världskrigets systematiska massmord som judar utsattes för började ett sökande åt ett hem för den överlevande judiska befolkningen. Den sionistiska1 rörelsen hade sedan början på 1900-talet spridit idén om en självständig stat för världens judar som skulle inrättas i det område som beboddes av palestinierna. Det område som beboddes av palestinierna hade Storbritannien kontroll över sedan första världskriget och benämndes som brittiska Palestinamandatet. Mandatet lämnades dock till Förenta Nationerna (FN) 1945 på grund av att britterna inte kunde hitta ett delningsförslag som accepterades av judarna eller palestinierna.2 FN valde att dela upp området i två delar varav en skulle tillhöra judarna och den andra palestinierna. Judarna accepterade detta förslag och utropade staten Israel 1948 medan palestinierna och arabstaterna, Egypten, Jordanien, Syrien och Libanon motsatte sig detta delningsförslag.3 Den 16 maj 1967 placerade Egyptens president Gamal Abdel Nasser 100 000 soldater och artilleri mot gränsen till Israel. Utöver det bad Nasser att FN skulle dra tillbaka sin fredsbevarande styrka i Egypten vilket FN gjorde utan eftertanke. De andra arabstaterna hade börjat mobilisera sig runt Israel vilket resulterade i att Israel gick till attack den 5 juni 1967 eftersom de kände att deras säkerhet hotades.4 Den 10 juni hade Israel besegrat de arabiska militärstyrkorna. Konsekvenserna blev att Israel erhöll stora landområden såsom Golanhöjderna, Västbanken och Sinaihalvön som tidigare kontrollerades av de arabiska grannländerna.5 Kriget kom att benämnas som sexdagarskriget och utgör huvudhändelsen för denna uppsats.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)