Stigma, identitet, skam, sociala band och exitprocesser : - En kvalitativ studie om vägen in, tiden i och processen ut ur prostitution

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Författare: Julia Olsson; Mimmi Rosén; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)