Konsekvenser av störningar i vägtrafiken – Aktörer och verktyg för störningshantering

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

Författare: Karl-johan Brännström; [2007]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)