Supporter organization’s role in the value creation process : A study made on the Swedish hockey league

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet

Författare: Jannie Calof; Nassos Tzintzis; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)