Transhumanism : En studie av biomodifikation och makt i "Robocop" och "Gattaca"

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

Författare: Carl Andersson; [2012]

Nyckelord: Transhumanism; makt; kropp; ideologi; samhälle; mänsklighet;

Sammanfattning:

Den mänskliga horisonten har alltid varit föremål för expandering. Sökandet efter att finna ny potential i vårt biologiska pussel har varit, och är, något som ständigt utvecklas. En kontroversiell gren i detta sökande utgörs av transhumanism. I denna uppsats tillämpas den teori och ideologi som utgör transhumanism, och återknyts övergripande till filmerna ”Robocop” och ”Gattaca” då dessa filmer belyser punkter som berör denna teori. Frågor som väcks utifrån denna teori är olika aspekter av makt, vilket knyts samman med en marxistisk teori om makten, men även utifrån Michel Foucaults biopolitik. Analysen avslöjar att det finns många bekymmer med transhumanismen, samtidigt som den inte på något sätt är en detaljerad redovisning av alla perspektiv av teorin – den är diskutabel, men tåls att kritiseras utifrån dess olika grenar och användningsområden.

Studien utförs via en kvalitativ forskningsmetod, som fokuserar på frågeställningar anknutna till filmerna och teorierna, och där egna tolkningar utgör det resultat som framställs i uppsatsen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)