Karlstad som hållbar destination : En studie om hållbar turismutveckling i Karlstad

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Karlstads universitet

Författare: Hala Khattab; [2012]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)