Mödrar och fäders föräldraförmåga och omsorgsbrister genom förvaltningsrättens ögon : En kvalitativ innehållsanalys av domar vid LVU-mål

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

Författare: Mira Eriksson; Helen Radovancev; [2024]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)