Sökning: "kapitalbudgetering"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet kapitalbudgetering.

 1. 1. Kapitalbudgetering - En kvantitativ undersökning på svenska SMEs

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Daniel Olofsson; Max Mathisson; [2019]
  Nyckelord :Kapitalbudgetering; Capital budgeting; SME; Corporate finance;

  Sammanfattning : Denna studie bidrar med kunskap kring kapitalbudgetering i SMEs och de faktorer som styr denna. Tidigare studier har funnit att faktorer som exempelvis storlek, utbildningsbakgrund, utbildningsnivå och bransch haft en inverkan på kapitalbudgetering. LÄS MER

 2. 2. Kapitalbudgetering under risk : En studie av svenska SME-företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Jesper Meisner; Oscar Revhult Lövqvist; [2017]
  Nyckelord :SMEs; capital budgeting; capital budgeting techniques; investment analysis; investment-specific risk; firm-specific risk; strategic investment; SME-företag; kapitalbudgetering; kapitalbudgeteringstekniker; investeringsanalys; investeringsspecifik risk; företagsspecifik risk; strategiska investeringar;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to explain how investment-specific and firm-specific risk affects small and medium sized enterprises’ (SMEs) choice of capital budgeting technique for strategic investments.Furthermore, this study also aims to identify which of these risks affects the choice of capital budgeting technique to the greatest extent. LÄS MER

 3. 3. The choice of capital budgeting techniques : a human capital approach

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Victoria Levin; Anna Hallgren; [2017]
  Nyckelord :SMEs; strategic investments; capital budgeting; human capital; advanced capital budgeting techniques; simple capital budgeting techniques; education degree; occupational level of experience; SME-företag; strategiska investeringar; kapitalbudgetering; humankapital; avancerade kapitalbudgeteringstekniker; enkla kapitalbudgeteringstekniker; utbildningsnivå; yrkeserfarenhet;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har identifierat ett gap mellan teori och hur företag använder kapitalbudgeteringstekniker i praktiken. Forskning tyder på att gapet är särskilt stort vid SME-företag, eftersom de tenderar att använda de enkla kapitalbudgeteringsteknikerna. LÄS MER

 4. 4. Strategisk investeringsanalys : en jämförelse mellan yngre och mognare SME-företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Rebecca Löfkvist; Sara Sjöstedt; [2014]
  Nyckelord :SMEs; Strategic investments; Investment analysis; Capital budgeting; Risk and Uncertainty management; Decision-making; SME-företag; Strategiska investeringar; Investeringsanalys; Kapitalbudgetering; Risk- och Osäkerhetshantering; Beslutsfattande;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att analysera hur de specifika variablerna samverkar i investeringsanalysen bakom strategiska investeringar vid beslutsfattandet. Studien är inriktad mot den dominerande företagssektorn små och medelstora företag, vidare görs en jämförelse mellan yngre och mognare företag. LÄS MER

 5. 5. Kapitalbudgetering och ekonomisk styrning : En fallstudie av svenska skogsindustrin

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Robert Pilemalm; Mattias Thörnblad; [2011]
  Nyckelord :Capital budgeting; management control; Swedish Forest Industry; capital budgeting techniques; investment appraisal; Kapitalbudgetering; ekonomisk styrning; svenska skogsindustrin; investeringskalkyler; investeringsbedömning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Investeringsbeslut är ett av de viktigaste besluten som tas av chefer i företag. Besluten grundar sig på investeringskalkyler, som ryms inom begreppet kapitalbudgetering. LÄS MER