Sökning: "kapitalbudgeteringstekniker"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet kapitalbudgeteringstekniker.

 1. 1. Valet av kapitalbudgeteringstekniker : en kvalitativ studie av svenska stora företag med legitimitet som en bakomliggande faktor

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Adelina Berisha; Kaltrina Berisha; [2019]
  Nyckelord :Kapitalbudgeteringstekniker; sofistikerade kapitalbudgeteringstekniker; osofistikerade kapitalbudgeteringstekniker; investering; intressenter; legitimitet; kvalitativ studie;

  Sammanfattning : Studien syftar till att få en djupare förståelse över hur investeringsmålet påverkar valet av kapitalbudgeteringstekniker i svenska stora företag med legitimitet som en bakomliggande faktor. Vidare är syftet med studien således att undersöka om legitimitet kan vara en avgörande faktor vid valet av kapitalbudgeteringstekniker. LÄS MER

 2. 2. Investeringars mål och valet av kapitalbudgeteringstekniker : En studie av medelstora företag med humankapital som betingad faktor

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Kim Eriksson; Lovisa Kjellberg; [2018]
  Nyckelord :Capital budgeting techniques; Decisionmakers; Human capital; Medium-sized companies; Shareholders; Stakeholders; Stakeholder theory; Resource-based theory; Quantitative study; Kapitalbudgeteringstekniker; Beslutsfattare; Humankapital; Medelstora företag; Aktieägare; Verksamhetsintressenter; Intressentteori; Resursbaserad teori; Kvantitativ studie;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka sambandet mellan målet med en investering och en beslutsfattares val av kapitalbudgeteringstekniker i medelstora företag. Vidare har beslutsfattarens humankapital lagts till som modererande faktor för att kontrollera dess påverkan på det generella sambandet mellan målet med en investering och valet av kapitalbudgeteringstekniker. LÄS MER

 3. 3. Kapitalstrukturens påverkan vid val av kapitalbudgeteringsteknik i stora bolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Cajsa Lagergren; Emil Persson; [2018]
  Nyckelord :Capital budgeting techniques; Sophisticated techniques; Unsophisticated techniques; Capital structure; Equity; Long-term debt; Short-term debt; Strategic investment; Large Companies; Kapitalbudgeteringstekniker; sofistikerade tekniker; osofistikerade tekniker; kapitalstruktur; eget kapital; långfristiga skulder; kortfristiga skulder; strategiska investeringar; stora bolag;

  Sammanfattning : Studien avser att förklara hur kapitalstrukturen, bestående av eget kapital, kortfristiga skulder och långfristiga skulder påverkar valet av kapitalbudgeteringsteknik inom stora svenska bolag vid strategiska investeringar. Genom Trade Off teorin och Principal Agent teorin formulerades studiens hypoteser. LÄS MER

 4. 4. Kapitalbudgetering under risk : En studie av svenska SME-företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Jesper Meisner; Oscar Revhult Lövqvist; [2017]
  Nyckelord :SMEs; capital budgeting; capital budgeting techniques; investment analysis; investment-specific risk; firm-specific risk; strategic investment; SME-företag; kapitalbudgetering; kapitalbudgeteringstekniker; investeringsanalys; investeringsspecifik risk; företagsspecifik risk; strategiska investeringar;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to explain how investment-specific and firm-specific risk affects small and medium sized enterprises’ (SMEs) choice of capital budgeting technique for strategic investments.Furthermore, this study also aims to identify which of these risks affects the choice of capital budgeting technique to the greatest extent. LÄS MER

 5. 5. The choice of capital budgeting techniques : a human capital approach

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Victoria Levin; Anna Hallgren; [2017]
  Nyckelord :SMEs; strategic investments; capital budgeting; human capital; advanced capital budgeting techniques; simple capital budgeting techniques; education degree; occupational level of experience; SME-företag; strategiska investeringar; kapitalbudgetering; humankapital; avancerade kapitalbudgeteringstekniker; enkla kapitalbudgeteringstekniker; utbildningsnivå; yrkeserfarenhet;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har identifierat ett gap mellan teori och hur företag använder kapitalbudgeteringstekniker i praktiken. Forskning tyder på att gapet är särskilt stort vid SME-företag, eftersom de tenderar att använda de enkla kapitalbudgeteringsteknikerna. LÄS MER