Sökning: "Sandra Forsblad"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sandra Forsblad.

 1. 1. The cost-effectiveness of low dose mammography - A decision-analytic approach

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingLinköpings universitet

  Författare :Sandra Forsblad; [2010]
  Nyckelord :breast cancer; mammography; screening; radiation; risk model; photon-counting; PC-DR; cost-effectiveness; cost-utility; Markov model;

  Sammanfattning : With 7 000 new cases in Sweden each year, breast cancer represents 30 percent of all female malignancies and is therefore the most commonly diagnosed cancer among women. There are limitations as to what can be done to prevent the disease but with the use of mammography screening the chances of finding and treating the disease at an early stage are increasing. LÄS MER

 2. 2. Den Fjärde Storstadsregionen : En analys av utveckling och regionförstoring i Östergötland

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Sandra Forsblad; Anna Jansson; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Fler och fler människor bosätter sig i eller i närheten av större städer och storstadsregionernas inflytande på samhället växer sig hela tiden starkare. I dag bor hälften av den svenska befolkningen i någon av de tre största regionerna, Stockholm, Göteborg eller Malmö och dessa fungerar som motorer i den svenska ekonomin. LÄS MER