Förbud mot vilseledande marknadsföring avseende miljö- och klimatpåståenden, s.k. grönmålning : En analys av vilseledande gröna påståenden i marknadsföring och behovet av framtida rättsliga åtgärder

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Författare: Chantal Kryou; [2023]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)