Hur ser utvecklingsprocessen för en fanbase ut?

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information; Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information; Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information; Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation

Sammanfattning:

Det här examensarbetet bygger vidare på vårt tidigare projektarbete. I det tidigare projektarbetet etablerade vi oss som produktionsgruppen ”3Kproject”, där vår största ambition var att nå ut med egenproducerad musik till allmänheten främst via DJ:s och Internet. Nu har vi valt att bygga vidare på det arbetet och gå ett steg längre, en ny inriktning med en ny frågeställning. Frågeställningen lyder: ' Hur ser utvecklingsprocessen för en fanbase ut? Via momenten produktion, promotion, marknadsföring och distribution tänker vi oss söka svar på den frågan. I denna rapport presenteras allt vårt arbete i den ordning som vi har arbetat efter, från starten med all planering och informationssökanden, till slutet med resultat, utvärdering och rapport.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)