Sven-Ingvar Anderssons arbete i Fredriksdals parker och trädgårdar : en studie av 20 års samarbete med parkens renovering och gestaltning

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Sven-Ingvar Andersson var en av 1900-talets främsta skandinaviska trädgårdsarkitekter men trots det har inte alla hans verk fått jämbördig uppmärksamhet. Utformningen och renoveringen av delar av Fredriksdals parker och trädgårdar i Helsingborg sträckte sig över ca tjugo år och var på så vis ett av hans längsta projekt tidsmässigt men hans arbete där nämns sällan i litteraturen. Fredriksdals friluftsmuseum donerades 1918 till Helsingborgs stad med kraven att det bland annat skulle anläggas en botanisk trädgård, vara en plats för kulturhistoriska byggnader och att parkerna skulle bevaras i gammal stil. Sven-Ingvars bidrag till parkutformningen var en del av denna bevaring och renovering av Fredriksdals gröna ytor. Syftet med uppsatsen har varit att belysa Sven-Ingvars gestaltning på Fredriksdal och hans betydelse för platsen. Uppsatsen är en fallstudie med historisk inriktning baserad på litteratur- och arkivstudier. Texter skrivna av och om Sven-Ingvar Andersson samt ritningar och fotografier av Fredriksdal har undersökts och presenterats för att inte bara få en bild av hur hans design såg ut utan även bakgrunden till dem och att utröna vad som finns kvar av det idag. En anledning att man inte känner till Sven-Ingvars bidrag till Fredriksdal kan vara att han främst rätat upp parkerna och trädgårdarna och föreslagit helhetslösningar eller återskapande med få egna formgivningar. Arbetet tar inte bara upp Sven-Ingvars bidrag till parken under 20 år utan beskriver även kort Fredriksdals historia och vem Sven-Ingvar Andersson var samt hans syn på arbete med historiska trädgårdar. Genom att undersöka parkens historia kan man få en bättre insikt i vad som borde ske i parkens framtid. Eftersom Fredriksdal är ett levande museum som har som mål att sprida information och inspiration till allmänheten om gamla tider finns det även ett värde i att dokumentera platsens trädgårdshistoria inte bara från 1700- och 1800-talen utan även på 1900-talet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)