Vargen, den trebenta hunden och Djävulen : En motivanalytisk studie kring föreställningen om varulven i svensk folktro

Detta är en Master-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)