Fartreglage för elektriska båtar

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

Författare: Amira Kvist; Petter Elnerud; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Denna rapport redovisar det genomförda projektarbetet att utveckla ett fartreglage för elektriska båtar. Uppdragsgivaren var företaget GreenStar Marine och projektet gjordes som ett kandidatexamensarbete inom Teknisk Design på Kungliga Tekniska Högskolan. Syftet med projektet var att utveckla ett fartreglage som skulle uppfylla ett flertal krav och önskemål från uppdragsgivaren samt olika identifierade intressenter. Det utvecklade fartreglaget skulle även lösa de problem fanns hos GreenStar Marines tidigare fartreglage, se figur 1, som till exempel inte var kompatibelt med båtar med dubbla drivsystem. Figur 1, GreenStar Marines egenutvecklade fartreglage, från GreenStar Marine (2020). Projektet genomfördes med hjälp av tidigare produktutvecklings- samt ingenjörskunskaper som insamlats under utbildningen, med guidning från handledare samt med kommunikation med uppdragsgivaren. Arbetet påbörjades med förstudie och informationssamling, dels vad gäller företag och marknad, dels vad gäller intressenter och användare. En kravspecifikation skrevs, problemet formulerades och funktionerna som skulle ingå i produkten definierades. Detta la grunden för en idégenerering som i sin tur ledde till utvecklingen av fyra olika koncept. Konceptet som valdes var Veloce, där farten regleras genom att man roterar ett eller två vred kring en axel. Vredet utvecklades dels för enkla och dels för dubbla drivsystem. Reglaget för dubbla drivsystem har två vred och reglaget för enkla drivsystem har ett vred. För dubbla drivsystem manövreras respektive drivsystemen med varsitt vred som kan regleras både separat och tillsammans. Vad gäller montering finns även här två varianter, en variant för montering på vägg och en variant som både kan monteras på vägg och bord.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)