Sökning: "omfördelning av handelsbolagsresultat"

Hittade 1 uppsats innehållade orden omfördelning av handelsbolagsresultat.

  1. 1. Högsta förvaltningsdomstolens omfördelning av handelsbolagsresultat - när, hur och varför?

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

    Författare :David Naud Björklund; [2022]
    Nyckelord :finansrätt; fiscal law; skatterätt; omfördelning av handelsbolagsresultat; omfördelning; Högsta förvaltningsdomstolen; fåmansföretagsreglerna; 3:12-reglerna; Law and Political Science;

    Sammanfattning : The Swedish tax system is linked to many civil law concepts and provisions. In taxation, they have been given the same meaning in tax law as in civil law. As a result of the wide freedom of contract, this has given taxpayers great opportunities to influence taxation. LÄS MER