Sökning: "David Naud Björklund"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden David Naud Björklund.

 1. 1. Högsta förvaltningsdomstolens omfördelning av handelsbolagsresultat - när, hur och varför?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :David Naud Björklund; [2022]
  Nyckelord :finansrätt; fiscal law; skatterätt; omfördelning av handelsbolagsresultat; omfördelning; Högsta förvaltningsdomstolen; fåmansföretagsreglerna; 3:12-reglerna; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Swedish tax system is linked to many civil law concepts and provisions. In taxation, they have been given the same meaning in tax law as in civil law. As a result of the wide freedom of contract, this has given taxpayers great opportunities to influence taxation. LÄS MER

 2. 2. Differentierad utdelning eller lön? - Vad är det HFD gör när de avgör?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :David Naud Björklund; [2020]
  Nyckelord :finansrätt; fiscal law; skatterätt; differentierad utdelning; principen om verklig innebörd; omklassificering; genomsyn; skatterättslig genomsynsprincip; civilrättsliga begrepp i skatterätten; utdelningsbegreppet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det svenska skattesystemet skiljer mellan olika inkomstslag som beskattas olika. Tanken när systemet infördes var att det skulle kompensera för t.ex. inflationen och att det faktiskt beskattade värdet därigenom skulle bli detsamma. LÄS MER