Intimt eller sexuellt deepfakematerial? : En analys av fenomenet ‘deepfake pornografi’ som digitalt sexuellt övergrepp inom det EU-rättsliga området

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)