Sökning: "chefers roll"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade orden chefers roll.

 1. 1. Hur säkra är våra personliga uppgifter hos e-tjänster? : En studie om Försäkringskassans implementering av informationssäkerhetspolicyn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Elin Keskin; Alexandra Lampropoulou; Zainab Mohamud; [2019]
  Nyckelord :säkerhetspolicy; informationssäkerhet; säkerhetsmedvetenhet; chefers roll; implementering; offentlig sektor; Försäkringskassan;

  Sammanfattning : Digitalisering av information inom offentlig förvaltning har väckt diskussionen kring informationssäkerhet, vilket har blivit mycket viktigt och nödvändigt för verksamheter under senaste tiden. På grund av digitaliseringen har organisationer infört ett utbyte av pappersrelaterat arbete till information och dokument via e-tjänster. LÄS MER

 2. 2. Information, delaktighet och tid : En kvalitativ studie av ledarskapets villkor vid förändring och omställning

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Linda Bergström; [2019]
  Nyckelord :Terms; change; conversion; resistance; leader; manager; participation; Villkor; förändring; omställning; motstånd; ledare; chef; delaktighet;

  Sammanfattning : Vårdens specifika förutsättningar medför tre viktiga faktorer som ledarskapet måste hantera; att leda i komplexitet, att leda andra ledare från olika professioner samt att leda i och för förändring och förbättring. Förändring kan leda till oro och motstånd på arbetsplatser därav blir ofta chefens roll att hantera både oro och motstånd som kan komma vid förändringar. LÄS MER

 3. 3. Jag tar aldrig av mig jobbhatten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Emma Andersson; Amanda Nordström; [2019]
  Nyckelord :Psykosocial ohälsa; social- och organisatorisk arbetsmiljö; chefens roll; the Romance of Leadership; tillgänglighet; effektivitet.; Business and Economics; Social Sciences;

  Sammanfattning : Titel: “Jag tar aldrig av mig jobbhatten”, en kvalitativ studie om hur chefer uppfattar sin psykosociala ohälsa. Nivå: Kandidatuppsats i Service Management, VT 2019 Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management Handledare: Johan Alvehus Syfte och frågeställning: Syftet med denna studie är att undersöka den organisatoriska- och sociala ohälsa som existerar på arbetsplatser inom den privata sektorn, runt om i Helsingborg. LÄS MER

 4. 4. Konsten att utveckla och behålla sina medarbetare : ur chefers perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :David Olausson; Rebecca Heilert; [2019]
  Nyckelord :Manager; leader; keep; develop; employee; Chef; ledare; behålla; utveckla; medarbetare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utveckla kunskap om chefers uppfattningar om villkoren för att medarbetare ska stanna kvar på arbetsplatsen. Särskilt fokus läggs på synen på kompetensutvecklingens roll. Studiens metod är av kvalitativ karaktär. Inledningsvis presenteras relevant litteratur och tidigare forskning kring området. LÄS MER

 5. 5. Offensiv kvalitetsutveckling i verkligheten : Förbättringsarbete ur ett chefsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Therese Norborg; Linn Henegård; [2019]
  Nyckelord :continous improvement; development; leadership; manager; management system; quality; the cornerstone model; top management; total quality management; chef; ständiga förbättringar; förändring; förbättringsarbete; högsta ledningen; hörnstensmodellen; ledarskap; kvalitetsteknik; ledningssystem; offensiv kvalitetsutveckling;

  Sammanfattning : Världen och samhället utvecklas snabbare än någonsin och organisationer behöver utvecklas i samma snabba takt för att vara konkurrenskraftiga. Med syfte att bedriva framgångsrikt utvecklings- och förbättringsarbete är förhållningssätt enligt Offensiv kvalitetsutveckling att föredra. LÄS MER