Beskattning vid tillfälligt arbete i Sverige : En studie av införandet av synsättet ekonomisk arbetsgivare vid tillfälligt arbete i Sverige

Detta är en Magister-uppsats från Karlstads universitet

Författare: Sofia Wahlberg; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)