Sökning: "Angelica Lundstedt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Angelica Lundstedt.

  1. 1. Skolsköterskors erfarenheter av psykisk ohälsa hos ungdomar: En intervjustudie

    Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

    Författare :Karin Lindström; Angelica Lundstedt; [2018]
    Nyckelord :Psykisk ohälsa; Skolsköterska; Ungdomar; Erfarenheter; Innehållsanalys; Kvalitativ metod;

    Sammanfattning : Inledning: Psykisk ohälsa hos ungdomar ökar och många faktorer påverkar ökningen. De viktigaste faktorerna är skolan, sociala medier och förändrad familjebild. Det är viktigt med tidig upptäckt av psykisk ohälsa och skolsköterskor har därför en central roll i detta arbete. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Angelica Lundstedt.

Din email-adress: