Sökning: "Emma Molin Olsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emma Molin Olsson.

  1. 1. Följsamhet i behandling av venösa bensår

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

    Författare :Calle Svensson; Emma Molin Olsson; [2014-12-02]
    Nyckelord :compliance; concordance; adherence; venous leg ulcer; nursing;

    Sammanfattning : Bakgrund: Uppskattningsvis har cirka två procent av befolkningen någon gång under sin livstid haft ett bensår. Tittar man på enbart venösa bensår beräknas den siffran ligga på cirka 0,12-1 procent. Bensår är ingen sjukdom i sig utan ett symtom på någon underliggande sjukdom. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Emma Molin Olsson.

Din email-adress: