Sökning: "Erica jönsson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Erica jönsson.

 1. 1. Resultatmanipulering i målföretag och betalningsmetodens inverkan : En kvantitativ studie om resultatmanipulering vid fusioner och förvärv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Axel Johnson; Erica Jönsson; [2017]
  Nyckelord :earnings management; accrual management; real activity management; mergers and acquisitions; target firm; cash acquisitions; resultatmanipulering; onormala periodiseringar; kassaflödesmanipulering; företagsförvärv; målföretag; betalningsmetod;

  Sammanfattning : Syfte: Trots striktare redovisningsregler så fortsätter ledningen i ett flertal företag att resultatmanipulera. Forskare har sett att fokus endast skiftat från en metod till en annan. LÄS MER

 2. 2. Bli stark med TAKK - En studie om förskolans arbete med TAKK

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Erica Kullborg; Therese Jönsson; [2016]
  Nyckelord :ACC; AKK; förskola; Kommunikation; TAKK; Tecken;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att beskriva några pedagogers syn på TAKK i förskolan samt att se hur och varför de väljer att arbeta med det, i de två förskolor som vi gjort studien på. Vi har också valt att undersöka vilka för- och nackdelar det eventuellt kan finnas med TAKK. LÄS MER

 3. 3. Pressure ulcer prevention in Ghana : What is the nurses´knowledge?

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

  Författare :Amanda Jönsson; Erica Engman; [2010]
  Nyckelord :pressure ulcer prevention; knowledge; low-income country; Ghana;

  Sammanfattning : Background Although Pressure ulcer is common in high and middle income countries it is rarely researched in low income countries. Evidence based interventions of pressure ulcer prevention are developed but the gap between the evidence and the clinical practice is wide. LÄS MER

 4. 4. Lekande pedagoger - En studie om pedagogers medverkan i förskolebarns lek

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

  Författare :Sara Björnryd; Erica Jönsson; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka pedagogens roll i förskolebarns lek. Forskningsbakgrunden behandlar den utvecklingspsykologiska samt den sociokulturella teorin om lek. Tyngdpunkten ligger på det sociokulturella perspektivet. Den kvalitativa undersökningen har gjort på två olika förskolor med videoobservationer samt intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Könsstruktur & lönesamtal

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap

  Författare :Anna Carlbrant; Erica Jönsson; Lisa Nilsson; [2002]
  Nyckelord :Könsstruktur; Lönesamtal; Lön;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Titel: Könsstruktur & lönesamtal Författare: Anna Carlbrant, Erica Jönsson och Lisa Nilsson Handledare: Marie Aurell och Marie Hemming, BTH Institution: Institutionen för Ekonomi och Management Kurs: Kandidatarbete i företagsekonomi, FEC007 Syfte: Syftet med vår uppsats är att förstå om och i så fall hur könsstrukturen förändras eller upprätthålls med tillämpning av lönesamtal som en del av individuell lönesättning. Metod: För att kunna uppnå syftet med vår uppsats valde vi att göra en kvalitativ undersökning där vi intervjuade kvinnorna i den organisation vi besökte. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Erica jönsson.

Din email-adress: