Sökning: "Formativ bedömning i vuxenutbildning"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Formativ bedömning i vuxenutbildning.

 1. 1. Validering och bedömning : i svenska som andraspråk på grundläggande nivå för vuxenstuderande

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Charlotte Florby; [2014]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; bedömning; validering; komvux; vuxenutbildning; grundläggande utbildning; formativ och summativ bedömning; sambedömning; nationella prov; pedagogiskt bedömningsstöd;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är studera lärares validering och bedömning i kursen svenska som andraspråk på grundläggande nivå på olika skolor inom vuxenutbildningen. Vidare studeras likheter och skillnader i fråga om validering och bedömning mellan de olika skolorna samt lärarnas behov av ett pedagogiskt bedömningsstöd. LÄS MER

 2. 2. Formativ bedömning-motsvarar elevens upplevelser lärarens intentioner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Karin Guntell; [2012]
  Nyckelord :bedömning; vuxenutbildning; elevperspektiv; formativ bedömning; yrkesutbildning;

  Sammanfattning : Bakgrund till denna studie är att jag länge varit nyfiken på var lärare och elev möts i det arbetssätt som benämns formativ bedömning, men också var de kanske inte möts. Vidare har jag velat ge ett elevperspektiv på formativ bedömning, en infallsvinkel jag tycker mig sakna i forskning och debatt. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Formativ bedömning i vuxenutbildning.

Din email-adress: