Sökning: "Pierre Bourdieu"

Visar resultat 1 - 5 av 325 uppsatser innehållade orden Pierre Bourdieu.

 1. 1. En undersökning av Anselm Kiefers kulturella kapital

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Adam Mattsson; [2018-06-20]
  Nyckelord :Cultural; Capital; Kunstkompass; Anselm Kiefer; Bourdieu;

  Sammanfattning : Title: An investigation of Anselm Kiefer cultural capitalThe purpose of this thesis is to explore the concept of cultural capital from the definition created by Pierre Bourdieu, and how this concept can be related to the art market. I found quantitative method to be the most useful due to how it lets the researcher use the different components to create a completeoverview of the subject matter. LÄS MER

 2. 2. Journalistaspiranterna En kvalitativ studie om hur ungdomar som läser journalistinriktning på gymnasiet ser på journalistyrket

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Lovis Agestam; Sofia Linde; [2018-02-08]
  Nyckelord :homogenitet; habitus; kulturellt kapital; yrkesidentitet; ungdom; gymnasium; representation; homogeneity; habitus; cultural capital; professional identity; adolescence; gymnasium; representation;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine the underlying causes of whether young students (age 17-19) who study the program with a journalistic focus at a gymnasium level of education will or will not continue on with a journalistic career. These causes will explain the reasons and doubts that our interviewees hold, which will further indicate the ideas and preconceptions of active journalists that constitute the journalistic business field. LÄS MER

 3. 3. Identitetsskapande mitt i sommaren En diskursanalytisk undersökning av musiken i Sommar i P1

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Sara Hulander; [2018-01-30]
  Nyckelord :identity; radio; Sommar i P1;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how the hosts of the radio show Sommar i P1 uses their choices of music to make identity. To be able to emphasise what is communicated as well as what is left out, the method discourse analysis is used. LÄS MER

 4. 4. Vem blir idrottslärare och varför?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Björn Stråby; [2018]
  Nyckelord :Idrottslärare; Sociala egenskaper; Pierre Bourdieu; Symboliskt kapital; Socialt kapital; Lämplighetsprov;

  Sammanfattning : Detta är en studie om vilken typ av människor som väljer att bli idrottslärare och varför de väljer just att undervisa i ämnet Idrott och Hälsa. Syftet med denna studie är att undersöka om det finns gemensamma faktorer som går att urskilja för personer inom idrottsläraryrket och även försöka förstå vad som krävs för att bli idrottslärare. LÄS MER

 5. 5. ”En grupp där kvinnor äntligen får vara proffs”. En kvalitativ studie om gemenskap och kvinnoseparatism i Växtgäris

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Jessica Ewerlöf; [2018]
  Nyckelord :Växtgäris; community; separatism; social networks; field; habitus; structure; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim with this thesis is to broaden the understanding of women’s experiences with separatism in the Swedish Facebook group “Växtgäris”. There are few studies written about the importance of separatism for women, and even less about separatism within social networks. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Pierre Bourdieu.

Din email-adress: