Sökning: "Pierre Bourdieu"

Visar resultat 1 - 5 av 307 uppsatser innehållade orden Pierre Bourdieu.

 1. 1. Journalistaspiranterna En kvalitativ studie om hur ungdomar som läser journalistinriktning på gymnasiet ser på journalistyrket

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Lovis Agestam; Sofia Linde; [2018-02-08]
  Nyckelord :homogenitet; habitus; kulturellt kapital; yrkesidentitet; ungdom; gymnasium; representation; homogeneity; habitus; cultural capital; professional identity; adolescence; gymnasium; representation;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine the underlying causes of whether young students (age 17-19) who study the program with a journalistic focus at a gymnasium level of education will or will not continue on with a journalistic career. These causes will explain the reasons and doubts that our interviewees hold, which will further indicate the ideas and preconceptions of active journalists that constitute the journalistic business field. LÄS MER

 2. 2. Identitetsskapande mitt i sommaren En diskursanalytisk undersökning av musiken i Sommar i P1

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Sara Hulander; [2018-01-30]
  Nyckelord :identity; radio; Sommar i P1;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how the hosts of the radio show Sommar i P1 uses their choices of music to make identity. To be able to emphasise what is communicated as well as what is left out, the method discourse analysis is used. LÄS MER

 3. 3. Vem blir idrottslärare och varför?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Björn Stråby; [2018]
  Nyckelord :Idrottslärare; Sociala egenskaper; Pierre Bourdieu; Symboliskt kapital; Socialt kapital; Lämplighetsprov;

  Sammanfattning : Detta är en studie om vilken typ av människor som väljer att bli idrottslärare och varför de väljer just att undervisa i ämnet Idrott och Hälsa. Syftet med denna studie är att undersöka om det finns gemensamma faktorer som går att urskilja för personer inom idrottsläraryrket och även försöka förstå vad som krävs för att bli idrottslärare. LÄS MER

 4. 4. Vadå tekniska och taktiska förmågor? : En studie om hur specialidrottslärare förhåller sig till bedömning av tekniska och taktiska förmågor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Martinique von Schewelov; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Aim The purpose of this study was to determine how teachers in the subject "Specialised physical" education relate to assessment of technical and tactical skills in a chosen sport. Questions at issue How are technical and tactical skills assessed? Other than technical and tactical skills, what factors play a part in the assessment of the subject Specialized physical education? Method A qualitative method was implemented on five of Sweden’s tennis coaches teaching in the subject Specialized physical education. LÄS MER

 5. 5. Den (själv)medvetna konsumenten : Politisk konsumtion och studenters strävan efter erkännande

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Adam Strömdahl Östberg; Simon Helperin; [2018]
  Nyckelord :Politisk konsumtion; Pierre Bourdieu; habitus; symboliskt kapital; erkännande; reflexivitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur åtta studenter som identifierar sig själva som medvetna konsumenter använder politisk konsumtion som strategi för att söka erkännande inför sig själv och andra. Studien tar särskild hjälp av teoretiska begrepp konstruerade av Pierre Bourdieu. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Pierre Bourdieu.

Din email-adress: