Sökning: "Pierre Bourdieu"

Visar resultat 1 - 5 av 284 uppsatser innehållade orden Pierre Bourdieu.

 1. 1. Att leva på musiken

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Peter Rudvall; [2017-06-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This master thesis is a study of actors bound to independent record labels in Gothenburg during the early 2000s. The aim is to study how these actors use the social room to organize, and how these individuals relate to profitability. The main material consists of semi structured interviews with nine informants, all based in Gothenburg, Sweden. LÄS MER

 2. 2. ILSA-the subordination of Education to Economic Theory (ILSA-Wirtschaftstheorie statt Bildung)

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anders Lindqvist; [2017-01-20]
  Nyckelord :ILSA; comparative education; EB; human capital; concepts; quality; standard; assessment;

  Sammanfattning : Narrative: In the beginning of the 21st century a trend became apparent; the increasing production of education monitoring data. It was the outcome of international large scale assessments (ILSA) breakthrough; quantitative comparative education (QCE) studies said to be able to give important information on the state of education systems. LÄS MER

 3. 3. Att vara undantaget : om invandrares företagande i de gröna näringarna

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Martina Nilsson; [2017]
  Nyckelord :grön integration; gröna näringarna; invandrare; utrikes född; habitus; kapital; Bourdieu; jordbruk;

  Sammanfattning : Fältet ”grön integration” växer i Sverige, inom vilket flertalet aktörer driver olika integrationsprojekt. Detta i en näring med endast ca 150 företagare födda utanför EU. LÄS MER

 4. 4. Lyrikens marknad : en analys av lyrikutgivningen 2016

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap

  Författare :Amanda Backman; [2017]
  Nyckelord :bokmarknad; lyrik; book business; svensk bokhandel; selfpublishing; advertising; market; bokinfo; publishing house; poetry; book market; förlag; marknad; annonsering; egenutgivning; bokbranschen; Bourdieu; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : There is a general idea in the bookbusiness that poetry, as a genre, isn’t profitable. At the same time it is considered to be high esteemed to publish poetry. LÄS MER

 5. 5. Smak för motion, avsmak för föreningsidrott : En kvalitativ studie med utgångspunkt i Bourdieus habitusbegrepp

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Martin Jonsson; Anton Jönsson; [2017]
  Nyckelord :Habitus; smak; livsstil; idrott; fysisk aktivitet; skola.;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine how students, who are not active in a competitive sport in their spare time, experience how the physical education contributes to their approach to physical exercise. To be able to study this, Pierre Bourdieu made a basis to visualise the factors considering their approach to physical exercise in school and in their spare time. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Pierre Bourdieu.

Din email-adress: