Sökning: "Political and administrative sciences"

Visar resultat 1 - 5 av 1220 uppsatser innehållade orden Political and administrative sciences.

 1. 1. Possible solutions to the failure of agri-environmental measures. Could increasing collaboration and knowledge save biodiversity?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Julia Weber; [2017]
  Nyckelord :Agri-environmental measures; agri-environmental schemes; ecological focus areas; farmers preferences; collective participation; Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : The common agricultural policy (CAP) has been stated as one of the most important policies within the European Union (EU), and is the fundament for agricultural development in the member states. However, the CAP has been stated to effect biodiversity in a negative way. LÄS MER

 2. 2. Från ord till handling i miljömålsarbetet : Utmaningar och möjligheter för mindre kommuner vid utformning och implementering av miljömålsprogram

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Jonas Brunner; [2017]
  Nyckelord :Sustainability governance; Environmental policy integration; Local environmental governance; Environmental quality objectives; Municipalities; Law and Political Science; Social Sciences; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : In Sweden, environmental policy is carried out through a system of environmental objectives adopted by Parliament in 1999. Although not without its’ shortcomings, this system provides a solid ground for increased efficiency and improved prioritisation in environmental policy. LÄS MER

 3. 3. En intervention inom positiv psykologi om karaktärsstyrkor för att öka välbefinnande och förbättra arbetsförhållanden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Rebecka Delvert; Daniel Martinez; [2017]
  Nyckelord :positiv psykologi; välbefinnande; arbetsförhållanden; karaktärsstyrkor; dygder; toppstyrkor; values in action inventory of strengths; character strengths; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftade till att skapa och testa ett enkelt verktyg att använda inom organisationer för att öka anställdas välbefinnande och förbättra upplevelsen av psykologiska, sociala och organisatoriska arbetsförhållanden. Med teoretisk utgångspunkt i positiv psykologi skapades en tre veckor lång arbetsplatsintervention. LÄS MER

 4. 4. The significance of gender in the application of the Care of Abusers (special provision) Act: a critical discourse analysis of the Swedish County Administrative Courts cases

  Master-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Adam Gustafsson; [2016]
  Nyckelord :LVM; gender; County Administrative Court; Fairclough; male; female; abusers; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to analytically examine and investigate if male and female have no meaning with regards to the County Administrative Courts descriptions and assessments in cases regarding the Care of Abusers (special provision) Act (LVM). It is to investigate if notions of gender are expressed in these LVM-cases, and if so, how are they expressed and how can we understand these expressions. LÄS MER

 5. 5. Den lokala skyfallsproblematiken - En studie om hur verktyg och stöd för anpassning till skyfall tillämpas i 8 svenska kommuner

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Caroline Weidbo; [2016]
  Nyckelord :lokal nivå; kommuner; klimatanpassning; klimatverktyg; skyfall; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Extreme short time precipitation, heavy rains, is one of the climate extremes expected to occur more frequently and become more intense in a warmer climate. Heavy rains already affect several Swedish municipalities and damages due to excess runoff water can be substantial, especially where adapting measures has yet to be taken. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Political and administrative sciences.

Din email-adress: