Sökning: "Zygmunt Bauman"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden Zygmunt Bauman.

 1. 1. Individualiseringens inverkan på gymnasieelevers demokratiska kompetens

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emelie Jönsson; [2018]
  Nyckelord :citizenship; democratic competence; high-school students; individualization; collectivism;

  Sammanfattning : Party-political involvement of young citizens is decreasing. Sociologist Zygmunt Bauman (2002) believes that democracy is a balance between individual freedom and collective safety. But today, collective safety is being abandoned as a defensible value. LÄS MER

 2. 2. Consumo ergo sum : Skildringar av konsumtion i Karin Boyes Astarte och Denise Rudbergs storlek 37

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Felix Lundin; [2018]
  Nyckelord :consumption; consumer society; Karin Boye; Denise Rudberg; religion; identity; Zygmunt Bauman; Max Weber; Walter Benjamin; Giorgio Agamben; capitalism; konsumtion; konsumtionssamhälle; Karin Boye; Denise Rudberg; religion; identitet; Zygmunt Bauman; Max Weber; Walter Benjamin; Giorgio Agamben; kapitalism;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen analyserar och jämför skildringar av konsumtion i Karin Boyes Astarte (1931) och Denise Rudbergs storlek 37 (2002). Detta görs utifrån teoretiska utgångspunkter i Zygmunt Baumans tankar om konsumtionssamhället, samt texter av Max Weber, Walter Benjamin och Giorgio Agamben som diskuterar kapitalismens förhållande till religionen. LÄS MER

 3. 3. Att inte låta det bästa bli det möjligas fiende - Om demokratins förutsättningar i ljuset av en krismedveten och reaktiv politik

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Emil Duhlin; [2017]
  Nyckelord :Demokrati; politik; kris; reaktivitet; krismedvetenhet; teknokratisering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens ambition är att bidra med ökad förståelse kring en demokratisk problematik, i ljuset av hur ekonomiska och ideologiska utvecklingar framkallat en allt mer reaktiv, krismedveten och teknokratisk hållning inom politiken. Sett till en teoretisk kartläggning av dessa tendenser av bl.a. LÄS MER

 4. 4. Integration bortom det sekulära : En teoretisk undersökning av integrationsbegreppet

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Per-Erik Söderberg; [2017]
  Nyckelord :Integration; secular; postsecular; intersectionality; intercultural; explorative study of concept; Zygmunt Bauman; liquid modernity; Charles Taylor; the dialogical function; Seyla Benhabib; deliberative democracy; Integration; sekulär; postsekulär; intersektionalitet; interkulturell; explorativt begreppsstudium; Zygmunt Bauman; flytande modernitet; Charles Taylor; den dialogiska funktionen; Seyla Benhabib; deliberativ demokrati;

  Sammanfattning : Undersökningen syftar till att utforska en postsekulär variant av integrationsbegreppet, genom att kritiskt granska aktuell forskning om integration. Detta genom ett explorativt begreppsstudium som primär metodologisk ansats, ett allmänt litteraturstudium som sekundär ansats, samt ett intersektionellt perspektiv som komplementär teoretisk ansats. LÄS MER

 5. 5. Äldre användare på Stockholms stadsbibliotek : en nutida kvalitativ intervjustudie

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Astrid Wiezell; [2017]
  Nyckelord :äldre; biblioteksanvändare; åldrandet; folkbibliotek;

  Sammanfattning : The aim of this study is to gain deeper understanding of how older patrons (65 years of age and above) experien- ce the Stockholm Public Library: how the older patrons use the library, experience information about events and programs; experiences in contact with librarians; how user-friendly they find the library and what might attract or detract visits. The study consists of qualitative interviews with five older patrons of the Stockholm Public Lib- rary who were approached during a library visit. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Zygmunt Bauman.

Din email-adress: