Sökning: "Zygmunt Bauman"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade orden Zygmunt Bauman.

 1. 1. Att inte låta det bästa bli det möjligas fiende - Om demokratins förutsättningar i ljuset av en krismedveten och reaktiv politik

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Emil Duhlin; [2017]
  Nyckelord :Demokrati; politik; kris; reaktivitet; krismedvetenhet; teknokratisering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens ambition är att bidra med ökad förståelse kring en demokratisk problematik, i ljuset av hur ekonomiska och ideologiska utvecklingar framkallat en allt mer reaktiv, krismedveten och teknokratisk hållning inom politiken. Sett till en teoretisk kartläggning av dessa tendenser av bl.a. LÄS MER

 2. 2. Integration bortom det sekulära : En teoretisk undersökning av integrationsbegreppet

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Per-Erik Söderberg; [2017]
  Nyckelord :Integration; secular; postsecular; intersectionality; intercultural; explorative study of concept; Zygmunt Bauman; liquid modernity; Charles Taylor; the dialogical function; Seyla Benhabib; deliberative democracy; Integration; sekulär; postsekulär; intersektionalitet; interkulturell; explorativt begreppsstudium; Zygmunt Bauman; flytande modernitet; Charles Taylor; den dialogiska funktionen; Seyla Benhabib; deliberativ demokrati;

  Sammanfattning : Undersökningen syftar till att utforska en postsekulär variant av integrationsbegreppet, genom att kritiskt granska aktuell forskning om integration. Detta genom ett explorativt begreppsstudium som primär metodologisk ansats, ett allmänt litteraturstudium som sekundär ansats, samt ett intersektionellt perspektiv som komplementär teoretisk ansats. LÄS MER

 3. 3. Äldre användare på Stockholms stadsbibliotek : en nutida kvalitativ intervjustudie

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Astrid Wiezell; [2017]
  Nyckelord :äldre; biblioteksanvändare; åldrandet; folkbibliotek;

  Sammanfattning : The aim of this study is to gain deeper understanding of how older patrons (65 years of age and above) experien- ce the Stockholm Public Library: how the older patrons use the library, experience information about events and programs; experiences in contact with librarians; how user-friendly they find the library and what might attract or detract visits. The study consists of qualitative interviews with five older patrons of the Stockholm Public Lib- rary who were approached during a library visit. LÄS MER

 4. 4. Att skriva om döden : död och odödlighet i ett medialiserat samhälle

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Jonatan Westerlind; [2017]
  Nyckelord :död; dödlighet; fallstudie; Gidlund; Ingesson; Bauman; främling; media; kommodifiering; Cultural Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Döden har de senaste åren blivit ett stort medialt fenomen. Två tydliga exempel på detta finns i Sverige där både artisten och journalisten Kristian Gidlund samt den före detta landslagsspelaren i fotboll Klas Ingesson själva skildrat sitt döende. LÄS MER

 5. 5. Kärlek som frihet och fängelse: Föreställningar om kärlek i Geir Gulliksens Berättelse om ett äktenskap och Ebba Witt-Brattströms Århundradets kärlekskrig

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Emma Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Ebba Witt-Brattström; Geir Gulliksen; Århundradets kärlekskrig; Berättelse om ett äktenskap; Zygmunt Bauman; Anthony Giddens; Ulrich Beck; Byung-Chul Han; frihet; genus; kärlek; kapitalism; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Zygmunt Bauman.

Din email-adress: