Sökning: "Zygmunt Bauman"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade orden Zygmunt Bauman.

 1. 1. Individualiseringens inverkan på gymnasieelevers demokratiska kompetens

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emelie Jönsson; [2018]
  Nyckelord :citizenship; democratic competence; high-school students; individualization; collectivism;

  Sammanfattning : Party-political involvement of young citizens is decreasing. Sociologist Zygmunt Bauman (2002) believes that democracy is a balance between individual freedom and collective safety. But today, collective safety is being abandoned as a defensible value. LÄS MER

 2. 2. Att konstruera en främling : en kvalitativ innehållsanalys av hur utsatta EU-medborgare framställs i svensk media

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Mattias Svan; [2018]
  Nyckelord :Utsatta EU-medborgare; Främlingen; Antiziganism; Socialt problem; EU; Romer; Tiggeri; Mänskliga rättigheter; Georg Simmel; Zygmunt Bauman; Social Sciences;

  Sammanfattning : Debatten om tiggeri i Sverige har under de senaste åren trappats upp och fått stort utrymme i svensk media. Den här uppsatsen har undersökt hur utsatta EU-medborgare framställs i den mediala debatten genom att analysera 24 ledarsidsartiklar från Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Expressen samt Aftonbladet. LÄS MER

 3. 3. Filling the Void: Investigating the Impact of The Digital Society on Generation Z’s Relationships

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joana Gama Filho; Melanie Hopkins; [2018]
  Nyckelord :Critical Studies; Consumer Culture Studies; Postmodernism; Internet; Love; Interpersonal Relationships; Social Media; Dating Apps; Tinder; Digital Society; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this research is to contribute to the knowledge about Generation Z in the consumer society context, through a critical investigation of the possible negative impacts of the internalization of the consumerist mentality within the digital capitalist society. This is relevant since such internalization could interfere with the capacity of individuals to maintain long-term relations and influences their overall wellbeing through the stimulation of anxiety, loneliness, sense of inadequacy, and fleeting actions, among others. LÄS MER

 4. 4. Konsumtion och den andre

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Ida Pålsson; [2018]
  Nyckelord :Identitet; identitetsskapande; konsumtion; konsumtionssamhälle; framträdande.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att studera individers identitetsskapande i förhållandet till konsumtion. Uppsatsen har förhållit sig till att studera hur individer använder sig av kläder för att skapa sig en identitet och hävda den men även att studera om det finns någon koppling mellan individens identitet och dess kläder. LÄS MER

 5. 5. Individens identitetsskapande genom osynliga märken : En studie om identitetsstimulans för månadsgivare till Amnesty International Sverige

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Emma Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :Identity; Individual; Brand; Identity stimulation; Identity process; Self-oriented; Others-oriented; Reduce suffering; Amnesty International Sweden; Zygmunt Bauman; Sidney Levy; Lilie Chouliaraki.;

  Sammanfattning : This study investigates the relationship between the individual and their monthly donation to the INGO Amnesty International Sweden as a process of identity stimulation. Problematizing how consuming a brand whichdoes not give anything concrete back to the individual communicates through core values in order to strengthen identity. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Zygmunt Bauman.

Din email-adress: