Sökning: "cost in the Competitive advantage"

Visar resultat 21 - 25 av 154 uppsatser innehållade orden cost in the Competitive advantage.

 1. 21. Challenges of Knowledge Sharing when Facing a Generation Shift. The case of Axalta

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Hanna Enocson; Lilian Wretenfeldt; [2016-10-12]
  Nyckelord :Knowledge management; knowledge sharing; generation shift;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 2. 22. Time for a New View? The view on firm boundaries within the context of IoT

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Johanna Ojala; Amanda Thieleman; [2016-09-30]
  Nyckelord :Make-or-buy decisions; Firm Boundaries; Internet-of-things;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 3. 23. Den nya revolutionen? Additiv tillverknings potential för spridning till modeindustrin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Rebecka Stenford; Rebecca Röing; [2016]
  Nyckelord :new technology; innovation; diffusion of innovations; additive manufacturing; 3D printing; fashion industry; production method; competitive advantage; ny teknik; innovation; innovationsdiffusion; additiv tillverkning; 3D printing; modeindustrin; tillverkningsmetod; konkurrensfördel;

  Sammanfattning : Teknisk utveckling och innovation är drivande för samhällets ekonomiska tillväxt. Vilja och förmåga att innovera är också avgörande för företags överlevnad då lyckosam innovation skapar konkurrensfördelar. Additiv tillverkning är en ny produktionsmetod som har potential att revolutionera hur produkter tillverkas. LÄS MER

 4. 24. Radical Supply Chain Innovation - Developing a Generic and Actionable Framework

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Anna Lindberg; Arvid Götberg; [2016]
  Nyckelord :Radical innovation; Supply chain innovation; Supply chain management; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Background: The topics of supply chain management and innovation have, disjointedly, been in the spotlight for some time. However, the combined topic, supply chain innovation, have only recently begun to attract academic interest, and there is a vast gap between literature and industry demand. LÄS MER

 5. 25. ASSET MANAGEMENT STANDARD FOR THE WIND POWER INDUSTRY

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Fabian Frank; [2016]
  Nyckelord :Asset Management; standard; ISO 55000; PAS 55; lifecycle delivery;

  Sammanfattning : The consolidation of the wind power industry in the last years requires companies to optimize their performance of the delivery of the wind energy asset’s lifecycle they cover in order to stay in the market. The Asset Management Standard ISO 55000 is a general framework applicable for companies which work with infrastructure assets. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet cost in the Competitive advantage.

Din email-adress: