Sökning: "educator"

Visar resultat 1 - 5 av 237 uppsatser innehållade ordet educator.

 1. 1. Lekbaserat lärande i förskolan : En kvalitativ studie om lek som pedagogiskt verktyg för att främja lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Hanane Benouaden; Zeynep Bildik; [2017]
  Nyckelord :play; educator; preschool; learning; lek;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Vi var här först, gå! : En vetenskaplig essä om hur barn på fritidshemmet kan ingå i destruktiva grupperingar, och hur vi pedagoger kan stötta dem i att ingå i större sammanhang med andra klasskamrater.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Emily Vollertzen; [2017]
  Nyckelord :After-school centers; security; friends; groups; norms; values; communities of practice; children; Fritidshem; trygghet; vänner; grupperingar; normer; värden; praktikgemenskaper; barn;

  Sammanfattning : This study takes its starting point in a person experience where I had a difficult time dealing with a group of students who had come together in a formation when they spent time away from their classmates during the first weeks of having after-school activities. The other children later felt excluded by the group that had then taken form. LÄS MER

 3. 3. Communicate to Win : Real-time communication services for location-based learning activities

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medieteknik (ME)

  Författare :Amir Buchvalter; [2017]
  Nyckelord :Real-time communication; mobile learning; location-based learning; outdoor learning treasure-hunt;

  Sammanfattning : In recent years, mobile devices have become an integral part of our everyday life in various fields. The technology that powers them is used in various devices, such as smartphones, tablets, and PDAs. LÄS MER

 4. 4. Lärande och minnande på demensvisningar : en komparativ fallstudie av pedagogik inom demensvisningar på museer

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM

  Författare :Florence Rick; Natasha Ekström; [2017]
  Nyckelord :pedagogy; guided museum tours; museology; Master’s thesis; ALM; remembering; learning; dementia; ABM; museologi; demens; museipedagogik; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This master’s thesis focuses on pedagogy and aspects of learning and remembering within guided museum tours for people with dementia. We explore in what way learning and remembering are focused on and triggered during those tours and with the help of which pedagogical means. LÄS MER

 5. 5. Specialpedagogens stöd i främjandet av det relationella perspektivet i förskolan : En intervjustudie med åtta specialpedagoger

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Malin Sundgren; Josefine Thorold; [2017]
  Nyckelord :Specialpedagog; specialpedagogiskt stöd; uppdrag; sociokulturelltperspektiv; relationellt perspektiv; kategoriskt perspektiv; proaktivt arbete; reaktivt arbete; förskola; lärmiljö;

  Sammanfattning : Studien är en intervjustudie om åtta specialpedagogers upplevelser och tolkningar kring specialpedagogiskt arbete i förskolan. Syftet är att undersöka hur specialpedagogers stöd i förskolan kan främja ett relationellt perspektiv och proaktivt arbete i verksamheten. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet educator.

Din email-adress: