Sökning: "hopp hos patienter"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade orden hopp hos patienter.

 1. 1. Litteraturstudie om hur sexuell hälsa påverkas av prostatacancer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Alice Björkvall; Magdalena Wiberg; [2017]
  Nyckelord :Prostatacancer; sexuell hälsa; upplevelse; litteraturstudie; förändring; förlust;

  Sammanfattning : Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män som har en påverkan på den sexuella hälsan och livskvalitén i stor utsträckning. Sexualitet är en viktig del av människan genom livet och bör därför beaktas av vården. LÄS MER

 2. 2. Patientens välbefinnande i samband med koronarangiografi och PCI

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emelie Blomqvist; Linda Karlsson; [2016-06-13]
  Nyckelord :Koronarangiografi; PCI; patient; välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kranskärlssjukdom uppträder vid förträngning i hjärtats koronarartärer orsakat av ateroskleros. Koronarangiografi och perkutan koronarintervention (PCI) är en angiografi respektive intervention av hjärtats koronarartärer. LÄS MER

 3. 3. Att förmedla hopp i livets slutskede

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sofia Sand; Matilda Berntsson; [2016]
  Nyckelord :End of life care; hope; nurse; palliative care; Hopp; palliativ vård; sjuksköterska; vård i livets slutskede;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård innebär att ge vård till patienter med en obotlig sjukdom samt tillstånd där patienten inte förväntas att överleva sjukdomen eller tillståndet. Hopp är viktigt att eftersträva inom den palliativa vården, där sjuksköterskan har en betydande roll. LÄS MER

 4. 4. Patienters tankar inför hemgång från en strokeenhet : en intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Birgitta Niva; [2016]
  Nyckelord :Stroke; patients’ thoughts; disabilities; nursing; discharge; Stroke; patienters tankar; funktionsnedsättningar; omvårdnad; hemgång;

  Sammanfattning : Stroke är en somatisk sjukdom som innebär stora förändringar i den drabbades livsvärld. Många behöver en omfattande rehabilitering på en strokeenhet där multidisciplinära team arbetar gemensamt för att patienten ska bli så självständig som möjligt innan utskrivning. LÄS MER

 5. 5. Faktorer som påverkar livskvaliteten hos patienter med cancer i livets slutskede : En litteraturbaserad studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Phuoc Dao; Amanda Eriksson; [2016]
  Nyckelord :Cancer; hope; end of life; quality of life; patient s perspective; Cancer; hopp; livets slutskede; livskvalitet; patientperspektiv.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancer är en vanligt förekommande sjukdom där antalet diagnostiserade ökar. Sjuksköterskan kan i sitt yrke möta dessa patienter, därför är det en fördel att få en djupare insikt om dessa patienters upplevelser. I livets slutskede är upplevelsen av livskvalitet av betydelse. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet hopp hos patienter.

Din email-adress: