Sökning: "hopp hos patienter"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade orden hopp hos patienter.

 1. 1. Sjuksköterskans erfarenheter kring omvårdnad av patienter med psykisk ohälsa på akutmottagningar : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Matilda Ullén; Linda Bivesjö; [2018]
  Nyckelord :Emergency department; mental illness; nurses experience; nursing; patient; akutmottagning; omvårdnad; patient; psykisk ohälsa; sjuksköterskors erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den psykiska ohälsan ökar bland befolkningen och är idag ett omfattande och allvarligt folkhälsoproblem i världen. I omvårdnaden kring en patient med psykisk ohälsa är det viktigt att det första mötet mellan sjuksköterska och patienter präglas av att patienten kan känna tillit och hopp gentemot sjuksköterskan. LÄS MER

 2. 2. Vuxna personers upplevelser av att leva med obotlig cancer : en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Camilla Törn; Hannah Halvarsson; [2018]
  Nyckelord :Adult; Cancer; Patients experience; Terminally ill; Cancer; Patienters erfarenhet; Terminalt sjuk; Vuxna; Adult; Cancer; Patients experience; Terminally ill;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under år 2016 upptäcktes 64 000 maligna tumörer i Sverige. Cancer uppstår när det blir en rubbning i celldelningen och cellerna börjar dela sig okontrollerat. När det inte finns någon chans att en kurativ behandling skulle lyckas går man in i en palliativ behandling. LÄS MER

 3. 3. Litteraturstudie om hur sexuell hälsa påverkas av prostatacancer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Alice Björkvall; Magdalena Wiberg; [2017]
  Nyckelord :Prostatacancer; sexuell hälsa; upplevelse; litteraturstudie; förändring; förlust;

  Sammanfattning : Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män som har en påverkan på den sexuella hälsan och livskvalitén i stor utsträckning. Sexualitet är en viktig del av människan genom livet och bör därför beaktas av vården. LÄS MER

 4. 4. Erfarenheter av sjuksköterskeledd mottagning hos patienter med reumatoid artrit : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Kristina Backlund; Jessica Höök; [2017]
  Nyckelord :Experience; Rheumatoid arthritis; nurse; nurse-led clinic; Erfarenhet; Reumatoid artrit; sjuksköterska; sjuksköterskeledd mottagning;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Kronisk ledgångsreumatism eller Reumatoid Artrit (RA) är en kronisk inflammatorisk ledsjukdom och är den vanligaste artritsjukdomen vars huvudsymtom är ledvärk. RA finns i alla folkgrupper, dock med varierande prevalens. I Skandinavien ligger prevalensen på ca 0,7 %. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans erfarenheter av närstående i akuta vårdsituationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Marcus Johansson; [2017]
  Nyckelord :Emergency Care; Nurse experience; Person-centered care; Relative.; Akutsjukvård; närstående; personcentrerad vård; Sjuksköterskans erfarenheter.;

  Sammanfattning : Introduktion Patienter som får akut sjukvård har ofta en närstående med sig. Denna person finns där som stöd för patienten och kan förse sjuksköterskan med information. Sjuksköterskor skall utefter ett personcentrerat arbetssätt och förhållningssätt involvera de närstående i vården i den mån det går. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet hopp hos patienter.

Din email-adress: