Sökning: "hopp hos patienter"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade orden hopp hos patienter.

 1. 1. Litteraturstudie om hur sexuell hälsa påverkas av prostatacancer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Alice Björkvall; Magdalena Wiberg; [2017]
  Nyckelord :Prostatacancer; sexuell hälsa; upplevelse; litteraturstudie; förändring; förlust;

  Sammanfattning : Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män som har en påverkan på den sexuella hälsan och livskvalitén i stor utsträckning. Sexualitet är en viktig del av människan genom livet och bör därför beaktas av vården. LÄS MER

 2. 2. Erfarenheter av sjuksköterskeledd mottagning hos patienter med reumatoid artrit : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Kristina Backlund; Jessica Höök; [2017]
  Nyckelord :Experience; Rheumatoid arthritis; nurse; nurse-led clinic; Erfarenhet; Reumatoid artrit; sjuksköterska; sjuksköterskeledd mottagning;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Kronisk ledgångsreumatism eller Reumatoid Artrit (RA) är en kronisk inflammatorisk ledsjukdom och är den vanligaste artritsjukdomen vars huvudsymtom är ledvärk. RA finns i alla folkgrupper, dock med varierande prevalens. I Skandinavien ligger prevalensen på ca 0,7 %. LÄS MER

 3. 3. Upplevelsen av en förändrad kropp efter obesitaskirurgi : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sirpa Kevin; Susanne Öberg; [2017]
  Nyckelord :obesitaskirurgi; fetma; upplevelser; kropp; överskottshud; livsvärld; KASAM; helhetsperspektiv;

  Sammanfattning : Fetma är ett globalt problem med stora kostnader som följd, men orsakar också stort lidande för den enskilde individen. Komorbiditeten med fetma är omfattande både fysiskt och psykiskt. LÄS MER

 4. 4. Hur sjuksköterskan på vårdavdelningen kan stimulera friskfaktorer för att öka känslan av hopp hos en person med stroke

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Sonja Messai; Emma Tollan; [2017]
  Nyckelord :Friskfaktorer; Hopp; Sjuksköterskans arbete; Stroke;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund  En person som drabbas av stroke kan uppleva omvälvande känslor av förlust och minskad autonomi. Många drabbade personer tappar hoppet om att en förbättring kan ske vilket kan påverka rehabiliteringen negativt. LÄS MER

 5. 5. Vad patienten vill och vad patienten får : En litteraturöversikt om dödshjälp

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Anna Stenberg; Elisabeth Sundström; [2017]
  Nyckelord :ALS; Autonomy; Cancer; Cancer patients; End of life; Euthanasia; Hasten death; Oregon death with dignity; Patient; Physician assisted; Physician assisted suicide; Wish to die; Wish to hasten death; ALS; Autonomi; Cancer; Cancerpatienter; Livets slut; Dödshjälp; Påskyndad död; Oregon död med värdighet; Patient; Läkarassisterat; Läkarassisterat suicid; Önskar att dö; Önskan om påskyndad död;

  Sammanfattning : Background: In 1997 it became legal for patients with a terminal illness to receive assistance to end their lives in Oregon, USA. The same legislative change came into force in the Netherlands in 2002. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet hopp hos patienter.

Din email-adress: