Sökning: "invisibility"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade ordet invisibility.

 1. 1. Las que no son mencionadas. El lenguaje androcéntrico y los masculinos genéricos en el periódico El País.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Spanska

  Författare :Alva Persson; [2017]
  Nyckelord :androcentrismo; lenguaje androcéntrico; masculino genérico; invisibilización de las mujeres; crítica feminista del lenguaje; alternativas genéricas; El País; androcentrism; androcentric language; male generics; invisibility of women; feminist critique of language; generic alternatives; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : En el presente trabajo se estudia el lenguaje periodístico de El País, el periódico más leído en España, con el fin de problematizar el uso de los masculinos genéricos. Con punto de arranque en la critica feminista del lenguaje, se considera que los masculinos genéricos son un resultado de un sistema patriarcal y androcéntrico. LÄS MER

 2. 2. Äpplen och appar : en kvalitativ intervjustudie med bibliotekarier om möjligheter, utmaningar och utveckling i arbetet med tillgängliga medier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Anton Borgström; Barbro Norberg; [2016]
  Nyckelord :barn; ungdomar; läsnedsättningar; funktionsvariationer; tillgängliga medier; Legimus; Äppelhyllan; huvudbibliotek;

  Sammanfattning : This thesis is a qualitative examination of main libraries’ work with accessible media. Based on semi-structured interviews with eight librarians working towards children and youth, the purpose of this study is to examine the opportunities and challenges presented by new digital aspects in accessible media. LÄS MER

 3. 3. Demonstrative contrasts in Hindukush Indo-Aryan

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Noa Lange; [2016]
  Nyckelord :Demonstrative; Hindukush Indo-Aryan; invisible; areal typology; The Greater Hindukush; Demonstrativor; Hindukush-indoariska; osynlig; arealtypologi; The Greater Hindukush;

  Sammanfattning : Hindukush Indo-Aryan (HKIA) is a disputed subgroup of Indo-Aryan languages spoken within a linguistically diverse area stretching from northeastern Afghanistan, across northern Pakistan to northwestern India, principally covering the mountainous region of Hindukush–Karakoram–Western Himalaya. A noteworthy feature of some of these languages is a three-way demonstrative system, or three deictic terms used by speakers to direct one another’s attention to referents at different distances in their environment. LÄS MER

 4. 4. Partnervåldets normativa ramar - en queerteoretisk granskning av diskurser inom straffrätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Elin Bogren; [2016]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; partnervåld; domestic violence; samkönat partnervåld; same-sex relationships; diskurs; heteronormativitet; queerteori; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I Sverige har våld i nära relationer de senaste decennierna varit en högt prioriterad fråga, såväl politiskt som straffrättsligt. Partnervåld, och i synnerhet mäns våld mot kvinnor, har ansetts vara ett av de största hindren mot ett jämställt samhället. LÄS MER

 5. 5. När alla går iväg : En studie om hur utanförskap gestaltas i bilderböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Rebecka Åström; [2016]
  Nyckelord :Picture book; children s literature; social exclusion; Bilderbok; barnlitteratur; socialt utanförskap;

  Sammanfattning : The aim of the study is to investigate how social exclusion is portrayed in four picture books through text and images, and through the interaction between them. The studied picture books are Alla går iväg by Eva Lindström, Lenka by Katalin Szegedi, Pricken by Margret Rey and Snäll by Gro Dahle. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet invisibility.

Din email-adress: