Sökning: "invisibility"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade ordet invisibility.

 1. 1. Vi och Samerna? : Samernas framställning i historieläroböcker i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Elise Lööw; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka hur samisk historia och kultur framställs i läroböcker för historieämnet på gymnasieskolan. Detta för att kunna se vilka möjligheter elever i den svenska skolan får att tillgodose sig kunskaper om Sveriges ursprungsfolk genom läroböcker. LÄS MER

 2. 2. Silence is Golden : a Critical Discourse Analysis of the Representation of Billionaires and Economic Inequality in the Swedish News Media

  Master-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Axel Vikström; [2018]
  Nyckelord :Economic inequality; The super-rich; Billionaires; Wealth; Critical discourse analysis; News media; Neo-liberalism; Undeserving rich; Visibility management; Silence; Sweden; Social Sciences;

  Sammanfattning : Economic inequality is growing rapidly worldwide. Despite research showing that higher inequality within a society corresponds with a higher rate of public health and social problems, there exist little organized resistance against the neo-liberal economic policies that allow the super-rich to pull away from the rest of the population. LÄS MER

 3. 3. The Failed American Dream? Representation of the American Dream in F. Scott Fitzgerald’s The Great Gatsby and Ralph Ellison’s Invisible Man

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Engelska

  Författare :Johan Åkesson; [2018]
  Nyckelord :American Dream; Fitzgerald; Ellison; 1920s; USA; racism; social criticism; social equality; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : The American Dream has been a central theme of American literature since the early nineteenth century. The American Dream has subsequently become a tool for depicting the uniqueness of America. F. LÄS MER

 4. 4. Imagining Somewheres: Obstruction as a Productive Force in Decolonial Visuality, Solidarities, and Asian American Futures

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

  Författare :Clarissa Grace Chang; [2018]
  Nyckelord :decoloniality; obstruction; radical hope; Asian American embodiment; virtual reality; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Through a decolonial lens, visual culture can offer a variety of methods for solidarity-, community-, and future-building among people of color and other marginalized identities through applied imagination. However, a common impulse in these community-building endeavors is to explain as much as possible or to direct the image to the white gaze––a colonial ideology––which can further marginalize and unintentionally other the depicted subjects. LÄS MER

 5. 5. De viktiga samhällsfrågorna! : En kvalitativ studie av vilka didaktiska strategier som lärare i årskurs 1-3 har i arbetet med aktuella samhällsfrågor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Jeanette Johansson; [2017]
  Nyckelord :Current social issues; didactic strategies; orientation; analysis and discussion; Aktuella samhällsfrågor; didaktiska strategier; orienteringsämne; analysämne; diskussionsämne;

  Sammanfattning : The aim of this study is to find out which didactic strategies teachers use in grades 1-3 when they are working with current social issues in a social science classroom. Previous research in the field of social science is poorly studied and especially studies on how it is in the classroom. There are no studies for grades 1-3. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet invisibility.

Din email-adress: