Sökning: "invisibility"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade ordet invisibility.

 1. 1. The Failed American Dream? Representation of the American Dream in F. Scott Fitzgerald’s The Great Gatsby and Ralph Ellison’s Invisible Man

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Engelska

  Författare :Johan Åkesson; [2018]
  Nyckelord :American Dream; Fitzgerald; Ellison; 1920s; USA; racism; social criticism; social equality; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : The American Dream has been a central theme of American literature since the early nineteenth century. The American Dream has subsequently become a tool for depicting the uniqueness of America. F. LÄS MER

 2. 2. De viktiga samhällsfrågorna! : En kvalitativ studie av vilka didaktiska strategier som lärare i årskurs 1-3 har i arbetet med aktuella samhällsfrågor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Jeanette Johansson; [2017]
  Nyckelord :Current social issues; didactic strategies; orientation; analysis and discussion; Aktuella samhällsfrågor; didaktiska strategier; orienteringsämne; analysämne; diskussionsämne;

  Sammanfattning : The aim of this study is to find out which didactic strategies teachers use in grades 1-3 when they are working with current social issues in a social science classroom. Previous research in the field of social science is poorly studied and especially studies on how it is in the classroom. There are no studies for grades 1-3. LÄS MER

 3. 3. Las que no son mencionadas. El lenguaje androcéntrico y los masculinos genéricos en el periódico El País.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Spanska

  Författare :Alva Persson; [2017]
  Nyckelord :androcentrismo; lenguaje androcéntrico; masculino genérico; invisibilización de las mujeres; crítica feminista del lenguaje; alternativas genéricas; El País; androcentrism; androcentric language; male generics; invisibility of women; feminist critique of language; generic alternatives; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : En el presente trabajo se estudia el lenguaje periodístico de El País, el periódico más leído en España, con el fin de problematizar el uso de los masculinos genéricos. Con punto de arranque en la critica feminista del lenguaje, se considera que los masculinos genéricos son un resultado de un sistema patriarcal y androcéntrico. LÄS MER

 4. 4. Partnervåldets normativa ramar - en queerteoretisk granskning av diskurser inom straffrätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Elin Bogren; [2016]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; partnervåld; domestic violence; samkönat partnervåld; same-sex relationships; diskurs; heteronormativitet; queerteori; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I Sverige har våld i nära relationer de senaste decennierna varit en högt prioriterad fråga, såväl politiskt som straffrättsligt. Partnervåld, och i synnerhet mäns våld mot kvinnor, har ansetts vara ett av de största hindren mot ett jämställt samhället. LÄS MER

 5. 5. När alla går iväg : En studie om hur utanförskap gestaltas i bilderböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Rebecka Åström; [2016]
  Nyckelord :Picture book; children s literature; social exclusion; Bilderbok; barnlitteratur; socialt utanförskap;

  Sammanfattning : The aim of the study is to investigate how social exclusion is portrayed in four picture books through text and images, and through the interaction between them. The studied picture books are Alla går iväg by Eva Lindström, Lenka by Katalin Szegedi, Pricken by Margret Rey and Snäll by Gro Dahle. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet invisibility.

Din email-adress: