Sökning: "källor i texten"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden källor i texten.

 1. 1. Undervisningen i idrott och hälsa som bidragande faktor till skapandet av könsmönster

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Christoffer Jungbeck; [2018]
  Nyckelord :genus; idrott och hälsa; jämställd; kön; könsmönster;

  Sammanfattning : Enligt Skolverket (2011) ska skolan aktivt främja pojkars och flickors lika rätt och möjligheter, samt ska det sätt de bemöts och bedöms i skolan bidra till att forma deras uppfattningar om vad som är manligt och kvinnligt. Skolan har ett ansvar att motverka traditionella könsmönster. LÄS MER

 2. 2. Läsförståelsen – en utmaning för elever med språkstörning En studie kring språkstörning och läsförmåga

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Kristina Sundstedt; [2018]
  Nyckelord :läsförståelse; lässtrategier; reciprok undervisning; Simple View of Reading; språkstörning;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Sundstedt, Kristina (2018). Läsförståelsen – en utmaning för elever med språkstörning. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Demokratiska läroprocesser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Andreas Larsson; Lukas Axelsson; [2018]
  Nyckelord :Education; Democracy;

  Sammanfattning : Vi har sammanställt den här texten genom att jämföra och reflektera kring olika källor. Vi har haft som ambition och mål att svara på våra frågeställningar med hjälp av adekvat forskning. Vi inleder texten med en kort historieöversikt för att ge läsaren en inblick kring det problematiska med begreppet demokrati och värdegrund. LÄS MER

 4. 4. Men inte till vilket pris som helst! : En kritisk retorikanalys av Hennes & Mauritz externa miljökommunikation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Sarah Sjöö; [2018]
  Nyckelord :External Environmental Communication; Profiling; Visual Communication; Rhetoric; Critical Rhetorical Analysis; Extern Miljökommunikation; Profilering; Visuell Kommunikation; Retorik; Kritisk Retorikanalys;

  Sammanfattning : Hållbarhet och miljökommunikation har allt mer kommit att bli en viktig del av marknadsföring, profilering och varumärkesbygge hos företag. Det blir en paradox då företag ska kommunicera hållbarhet och samtidigt vara lönsamma i dagens konsumtionssamhälle. LÄS MER

 5. 5. Klicka och läs vidare : En stilistisk analys av sex internetartiklar och deras klickrubriker

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Mimmi Olsson; Martine Andersen; [2017]
  Nyckelord :stilistik; klickjournalistik; stilmarkörer; stildrag; klickrubrik; kommersialisering; inrikesnyheter; toppnyheter; MSN;

  Sammanfattning : En kommersialisering av hur nyheter förmedlas har skett på redaktionerna där de blivit beroende av en klickekonomi för att få inkomst. Artiklarnas fokus har bytt från objektiv nyhetsförmedling till uppseendeväckande rubriker som ska locka mottagaren till att klicka sig in på artikelsidan. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet källor i texten.

Din email-adress: