Sökning: "källor i texten"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden källor i texten.

 1. 1. Undervisningen i idrott och hälsa som bidragande faktor till skapandet av könsmönster

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Christoffer Jungbeck; [2018]
  Nyckelord :genus; idrott och hälsa; jämställd; kön; könsmönster;

  Sammanfattning : Enligt Skolverket (2011) ska skolan aktivt främja pojkars och flickors lika rätt och möjligheter, samt ska det sätt de bemöts och bedöms i skolan bidra till att forma deras uppfattningar om vad som är manligt och kvinnligt. Skolan har ett ansvar att motverka traditionella könsmönster. LÄS MER

 2. 2. Demokratiska läroprocesser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Andreas Larsson; Lukas Axelsson; [2018]
  Nyckelord :Education; Democracy;

  Sammanfattning : Vi har sammanställt den här texten genom att jämföra och reflektera kring olika källor. Vi har haft som ambition och mål att svara på våra frågeställningar med hjälp av adekvat forskning. Vi inleder texten med en kort historieöversikt för att ge läsaren en inblick kring det problematiska med begreppet demokrati och värdegrund. LÄS MER

 3. 3. Räddningstjänst vid trafikolyckor med gasfordon

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Victor Hermansson; [2017]
  Nyckelord :Räddningstjänst Gasfordon Trafikolyckor;

  Sammanfattning : This report encompasses the rescue service's problems with traffic accidents involving gas vehicles. Rescue staff today have insufficient knowledge of how to act when working at an accident involving gas vehicles. It will also be explained how the construction of gas vehicles create great uncertainty among firefighters. LÄS MER

 4. 4. Klicka och läs vidare : En stilistisk analys av sex internetartiklar och deras klickrubriker

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Mimmi Olsson; Martine Andersen; [2017]
  Nyckelord :stilistik; klickjournalistik; stilmarkörer; stildrag; klickrubrik; kommersialisering; inrikesnyheter; toppnyheter; MSN;

  Sammanfattning : En kommersialisering av hur nyheter förmedlas har skett på redaktionerna där de blivit beroende av en klickekonomi för att få inkomst. Artiklarnas fokus har bytt från objektiv nyhetsförmedling till uppseendeväckande rubriker som ska locka mottagaren till att klicka sig in på artikelsidan. LÄS MER

 5. 5. Etiska värderingar i Didache och Barnabasbrevet : En komparativ studie av synen på synd i texternas tvåvägsmetaforer

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Linnea Eriksson; [2016]
  Nyckelord :Didache; Barnabasbrevet; synd; Två vägar; tvåvägslära; tvåvägsmetafor;

  Sammanfattning : Jag gick in i denna uppsats med syftet att undersöka hur två tidiga kristna texter, Barnabasbrevet och Didache, såg på synd. Jag valde att undersöka detta utifrån frågeställningen: Vilken syn på synd framkommer i Didaches respektive i Barnabasbrevets tvåvägsmetafor? Metoden jag valt för att undersöka detta är att först göra en enskild analys av respektive text där jag tittade på litterär kontext, därefter delar jag upp förmaningarna som jag avsåg fokusera på i sex olika kategorier och diskuterade utifrån dessa vilka källor som skulle kunna ligga till grund för dem, vilka motiv som kunde finnas från författaren och vad det innebar för mottagarna. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet källor i texten.

Din email-adress: