Sökning: "källor i texten"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden källor i texten.

 1. 1. Klicka och läs vidare : En stilistisk analys av sex internetartiklar och deras klickrubriker

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Mimmi Olsson; Martine Andersen; [2017]
  Nyckelord :stilistik; klickjournalistik; stilmarkörer; stildrag; klickrubrik; kommersialisering; inrikesnyheter; toppnyheter; MSN;

  Sammanfattning : En kommersialisering av hur nyheter förmedlas har skett på redaktionerna där de blivit beroende av en klickekonomi för att få inkomst. Artiklarnas fokus har bytt från objektiv nyhetsförmedling till uppseendeväckande rubriker som ska locka mottagaren till att klicka sig in på artikelsidan. LÄS MER

 2. 2. Räddningstjänst vid trafikolyckor med gasfordon

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Victor Hermansson; [2017]
  Nyckelord :Räddningstjänst Gasfordon Trafikolyckor;

  Sammanfattning : This report encompasses the rescue service's problems with traffic accidents involving gas vehicles. Rescue staff today have insufficient knowledge of how to act when working at an accident involving gas vehicles. It will also be explained how the construction of gas vehicles create great uncertainty among firefighters. LÄS MER

 3. 3. Etiska värderingar i Didache och Barnabasbrevet : En komparativ studie av synen på synd i texternas tvåvägsmetaforer

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Linnea Eriksson; [2016]
  Nyckelord :Didache; Barnabasbrevet; synd; Två vägar; tvåvägslära; tvåvägsmetafor;

  Sammanfattning : Jag gick in i denna uppsats med syftet att undersöka hur två tidiga kristna texter, Barnabasbrevet och Didache, såg på synd. Jag valde att undersöka detta utifrån frågeställningen: Vilken syn på synd framkommer i Didaches respektive i Barnabasbrevets tvåvägsmetafor? Metoden jag valt för att undersöka detta är att först göra en enskild analys av respektive text där jag tittade på litterär kontext, därefter delar jag upp förmaningarna som jag avsåg fokusera på i sex olika kategorier och diskuterade utifrån dessa vilka källor som skulle kunna ligga till grund för dem, vilka motiv som kunde finnas från författaren och vad det innebar för mottagarna. LÄS MER

 4. 4. "Mellan höger- och vänstermobbarna" : En kritisk diskursanalys av dagspressens konstruktion av antirasistiska demonstrationer i det postpolitiska samhället

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Johanna Jung; [2015]
  Nyckelord :postpolitik; journalistik; nätjournalistik; ideologi; demonstrationer; Kärrtorp; Limhamn; CDA; kritisk diskursanalys; Fairclough;

  Sammanfattning : Studien intresserar sig för nyhetsmediernas konstruktion av politisk mobilisering i det postpolitiska samhället. Uppsatsen behandlar nyhetsrapporteringen på dn.se samt sydsvenskan.se, om den antirasistiska demonstrationen i Kärrtorp i december 2013 och den antirasistiska demonstrationen i Limhamn i augusti 2014. LÄS MER

 5. 5. Texter som berör : Engagerande och trovärdighetsskapande strategier i föräldrabloggar om barns hjärtfel

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Moa Jonasson; [2015]
  Nyckelord :hjärtebarn appraisal hälsolitteracitet textanalys trovärdighet närhet engagemang;

  Sammanfattning : I min uppsats undersöker jag bloggtexter som handlar om att leva med ett hjärtsjukt barn, så kallat hjärtebarn. Uppsatsen ämnar undersöka hur skribenterna till bloggarna skapar trovärdighet, engagemang och närhet i sina texter. Det undersökta materialet består av tre bloggar som alla drivs av en förälder till ett hjärtebarn. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet källor i texten.

Din email-adress: